دانشکده مهندسی صنایع- دکتر هادی صاحبی
شرح حال علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

" دکتر هادی صاحبی "
دانشیار

عضو گروه مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی

Email : hadi_sahebi AT iust.ac.ir

تلفن : ۵۰۴۷-۷۳۲۲
«گوگل اسکولار»
آزمایشگاه مجازی

  AWT IMAGE

AWT IMAGEسوابق آموزشیAWT IMAGE

تحصیلات دانشگاهی

•  دکتری تخصصی در رشته مهندسی صنایع - مدیریت زنجیره تامین؛ دانشگاه صنعتی کارلسروهه (۱۳۹۲).
• استاد راهنما: پرفسور استفان نیکل (سردبیر مجله بین المللی رایانه و پژوهش در عملیات).
 عنوان پایان نامه: مدل های ریاضی سطح راهبردی و برنامه ریزی زنجیره تامین نفت.
•  کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع – صنایع؛ دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۶).
•  کارشناسی در رشته مهندسی صنایع – تکنولوژی صنعتی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۸۴).

دوره های آموزش های فشرده

 • مدیریت موجودی و درآمد در زنجیره تامین؛ پرفسور  S. Minner, U.W. Thonemann, K. Inderfurth, M. Fleischmann ؛ دانشگاه کلن (۱۳۸۹).
• برنامه ریزی احتمالی؛ پروفسور F. Saldanha-da-Gama؛ دانشگاه صنعتی کارلسروهه (۱۳۹۲). 

زمینه های تخصصی و تحقیقاتی

• مدیریت زنجیره تامین:
 - مدیریت تقاضا، درآمد و موجودی در زنجیره تأمین: طراحی شبکه حمل و نقل.

- مدیریت لجستیک معکوس، مدیریت زنجیره تأمین سبز، مدیریت زنجیره تأمین پایدار.

- مدیریت زنجیره تأمین نفت، مدیریت زنجیره تأمین انرژی.

- مدلسازی، برنامه ریزی سیستم های انرژی و آب.

- بهینه سازی سیستم های کلان.

سوابق شغلی

 - همکاری در پروژه اولویت بندی طرح های پژوهشی شورای عالی عتف؛ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری؛ ۱۳۸۵.
- همکاری در پروژه طراحی مدل ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی فرهنگسرا و خانه های فرهنگ؛  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران؛ ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶.
- همکاری در پروژه تعالی و توسعه؛ مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان شریعتی؛ ۱۳۸۷.
- همکاری در طراحی و اجرای مدل ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی بیمارستان های ایران؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ ۱۳۸۷.
- همکاری در پروژه آموزش دولت الکترونیکی؛ معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری؛ ۱۳۸۸.

AWT IMAGEسوابق پژوهشیAWT IMAGE

مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC )

۱- Razm, S., Nickel, S., & Sahebi, H. (۲۰۱۹). A multi-objective mathematical model to redesign of global sustainable bioenergy supply network. Computers & Chemical Engineering, ۱۲۸, ۱-۲۰.

۲- Karbassi Yazdi, A., Kaviani, M. A., Emrouznejad, A., & Sahebi, H. (۲۰۱۹). A binary particle swarm optimization algorithm for ship routing and scheduling of liquefied natural gas transportation. Transportation Letters, ۱-۱۰.

۳- Razm, S., Nickel, S., Saidi-Mehrabad, M., & Sahebi, H. (۲۰۱۹). A global bioenergy supply network redesign through integrating transfer pricing under uncertain condition. Journal of cleaner production, ۲۰۸, ۱۰۸۱-۱۰۹۵.

۴- Souri, P., & Sahebi, H. (۲۰۱۹). Measuring gas demand security using Principal Component Analysis: A case study. Journal of Industrial and Systems Engineering, ۱۲, ۶۶-۸۰.

۵- Asadi, E., Habibi, F., Nickel, S., & Sahebi, H. (۲۰۱۸). A bi-objective stochastic location-inventory-routing model for microalgae-based biofuel supply chain. Applied energy, ۲۲۸, ۲۲۳۵-۲۲۶۱.

۶- Sadjadi, S. J., Asadi, H., Sadeghian, R., & Sahebi, H. (۲۰۱۸). Retailer Stackelberg game in a supply chain with pricing and service decisions and simple price discount contract. PloS one, ۱۳(۴), e۰۱۹۵۱۰۹.

۷- Beiranvand, H., Ghazanfari, M., Sahebi, H., & Pishvaee, M. S. (۲۰۱۸). A robust crude oil supply chain design under uncertain demand and market price: A case study. Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles, ۷۳, ۶۶.

۸- Ghamari, A., & Sahebi, H. (۲۰۱۷). The stochastic lot-sizing problem with lost sales: A chemical-Petrochemical case study. Journal of Manufacturing Systems, ۴۴, ۵۳-۶۴.

۹- Mohseni, S., Pishvaee, M. S., & Sahebi, H. (۲۰۱۶). Robust design and planning of microalgae biomass-to-biodiesel supply chain: A case study in Iran. Energy, ۱۱۱, ۷۳۶-۷۵۵.

۱۰- Sahebi, H., Nickel, S., & Ashayeri, J. (۲۰۱۵). Joint venture formation and partner selection in upstream crude oil section: goal programming application. International Journal of Production Research, ۵۳(۱۰), ۳۰۴۷-۳۰۶۱.

۱۱- Sahebi, H., Nickel, S., & Ashayeri, J. (۲۰۱۴). Strategic and tactical mathematical programming models within the crude oil supply chain context—A review. Computers & Chemical Engineering, ۶۸, ۵۶-۷۷.

۱۲- Sahebi, H., Nickel, S., & Ashayeri, J. (۲۰۱۴). Environmentally conscious design of upstream crude oil supply chain. Industrial & Engineering Chemistry Research, ۵۳(۲۸), ۱۱۵۰۱-۱۱۵۱۱.

۱۳- Sahebi, H., & Nickel, S. (۲۰۱۴). Offshore oil network design with transportation alternatives. European Journal of Industrial Engineering, ۸(۶), ۷۳۹-۷۶۱.

۱۴- Aryanezhad, M. B., Sahebi, H., & Karimi-Nasab, M. (۲۰۱۰). A JIT discount inventory model for multi-stage supply chain. Kuwait Journal of Science & Engineering, ۳۷(۱B), ۲۲۵-۲۵۰.

افتخارات

• عضویت در بنیاد ملی نخبگان؛ ۱۳۸۷.
• نفر نخست دوره کارشناسی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ ۱۳۸۵.
• کسب عنوان دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ ۱۳۸۳.

"برگشت به فهرست اعضای هیات علمی"

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.13981.33387.fa.html
برگشت به اصل مطلب