دانشکده مهندسی صنایع- دکتر آرمین جبارزاده
شرح حال علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۷/۴ | 

" دکتر آرمین جبارزاده "

استادیار

عضو گروه مدیریت سیستم های اقتصادی-اجتماعی دانشکده مهندسی صنایع

Email : arminj AT iust.ac.ir

تلفن : 5068 -7322

دورنما: 73021619

                        AWT IMAGE                  

AWT IMAGEسوابق آموزشیAWT IMAGE

تحصیلات دانشگاهی

• دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران، تاریخ اخذ: 1390
• فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران، تاریخ اخذ: 1387
• لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران، تاریخ اخذ: 1385

زمینه های تخصصی وتحقیقاتی

• بهینه سازی در زنجیره تامین و لجستیک (با تمرکز بر طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار و پایا)
• برنامه ریزی تولید و موجودی
• بهینه سازی سیستم های سلامت
• مدلسازی ریاضی و بهینه سازی کاربردی
• برنامه ریزی احتمالی و بهینه سازی استوار
• ​مدلسازی ریاضی و بهینه سازی کاربردی در شرایط عدم قطعیت (با تمرکز بر روش های بهینه سازی استوار و برنامه ریزی احتمالی)

"برگشت به فهرست اعضای هیات علمی"

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=61.13275.29900.fa
برگشت به اصل مطلب