دانشکده مهندسی صنایع-  اخبار و اطلاعیه های آموزشی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | 

 

AWT IMAGE

 

  بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۴ می‏‏رساند تقویم دروس سمینار و پایان نامه مطابق جدول ذیل لازم است رعایت گردد .

  

ثبت نام درس سمینار

نیمسال دوم تحصیلی

آخرین مهلت تصویب سمینار در گروه

انتهای اردیبهشت ماه در نیمسال دوم تحصیلی

تاریخ ارائه سمینار

در نیمه دوم مهر ماه (نیمسال سوم تحصیلی) (در صورت تاخیر کاهش نمره سمینار و آخرین فرصت نیمه دوم آبان ماه در نیمسال سوم تحصیلی است)

ثبت نام پایان نامه

نیمسال سوم تحصیلی

آخرین مهلت تصویب پایان نامه در گروه

انتهای آذر ماه در نیمسال سوم تحصیلی

تاریخ دفاع نهایی پایان نامه

حداقل۶ ماه پس از تصویب در گروه با رعایت سنوات مجاز تحصیلی

 
 
 
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=61.5325.43417.fa
برگشت به اصل مطلب