دانشکده مهندسی صنایع- مهندس ابراهیم صادقی
شرح حال علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

مهندس ابراهیم صادقی

AWT IMAGEمشخصات فردی:
تخصص:مهندسی صنایع

سال تولد: 1320

محل و سال اخذ مدرک: افریقای جنوبی 1355 

رتبه علمی: 

شماره داخلی:3016

websit: ie-iust.org/sadeghi                   E-mail: E_sadeghi AT iust.ac.ir

AWT IMAGEزمینه‌های تحقیقاتی
  • راه‌اندازی کارگاههای آموزشی تولیدی
  • NC و CNC
  • ماشینهای افزار و خطوط تولید
  • بررسی تنگناهای صنعتی
  • همکاری در زمینه دانش فنی و ماشین سازی 
برگشت به فهرست اعضای هیات علمی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=61.5402.5943.fa
برگشت به اصل مطلب