دانشکده مهندسی صنایع- تماس با دانشکده
تماس با دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  آدرس نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی صنایع
  کدپستی ۱۳۱۱۴- ۱۶۸۴۶
  تلفن داخلی   ۱- ۷۳۲۲۵۰۰۰
  فاکس ۷۳۰۲۱۲۱۴
  پست الکترونیک ie_infoiust.ac.ir
کانال پیام‌رسان سروش                  ieiust

 

لیست شماره های جدید دانشکده

  (لطفا ابتدا شماره ۷۳۲۲ و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.)

  بخش اداری و آموزشی   شماره تلفن
  دفتر دانشکده ۵۰۸۱  -۱- ۵۰۰۰
 معاون آموزشی ۵۰۵۳
معاون پژوهشی   ۵۰۷۳
  گروه نرم افزاری   ۵۰۴۱
  کارگاه NC و CNC   ۳۰۳۰
  پژوهشکده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت   ۵۰۰۵
  کارگاه ماشین افزار   ۳۰۳۳-۳۰۲۹
  آموزش تحصیلات تکمیلی   ۵۰۰۶-۵۰۸۰
  اتاق دکترا   ۵۰۴۶
  جمعداری (آقای مرادی)   ۵۰۸۸
  کارگاه جوش   ۳۰۳۲-۳۰۳۱
  آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان   ۳۰۳۶
  آزمایشگاه اندازه گیری دقیق   ۳۰۴۷
 پشتیبان کامپیوتر صنایع (آقای تقی پور)   ۵۰۸۶
  کارپردازی   ۵۰۴۰
  انجمن علمی و شورای صنفی   ۵۰۳۸
  آموزش کارشناسی   ۵۰۸۲-۵۰۵۹
  آبدارخانه   ۵۰۹۰
  دفتر فرهنگی   ۵۰۴۳
  اتاق اساتید   ۵۰۸۹

 

  اساتید (به ترتیب الفبا)

  شماره تلفن

  کارکنان (به ترتیب الفبا)

  شماره تلفن

امیری بابک ۵۰۳۹ اکبریان مهدی  ۵۰۸۸
ایمانی دین محمد ۵۰۶۶ مؤمنی حسین ۵۰۵۹
باباخانی مسعود  ۵۰۷۱ برازنده صفرعلی ۵۰۴۰
 باقرپور مرتضی ۵۰۷۲ بلالی معصومه ۵۰۳۳
 برزین پور فرناز    ۵۰۶۳ بیدی رضا ۵۰۸۸
 پیشوایی میرسامان ۵۰۱۶ پورمسگری مجید ۳۰۲۹
 تیموری ابراهیم  ۵۰۲۲ حاتمی نسب هما ۵۰۵۷
 ثقفی نیا مجتبی  ۵۰۳۰ تیموری عباس    ۳۰۳۱
 جبارزاده آرمین  ۵۰۶۸ حاجی علی اکبر حمید ۳۰۳۱
جبل‌عاملی محمد سعید  ۵۰۵۲ حنفی زاده رقیه ۵۰۰۶
جعفری مصطفی  ۵۰۳۷ خادمیان سعید  ۵۰۹۶
 جلالی سید غلامرضا ۵۰۳۹  رجبی ملیحه ۵۰۶۵
حائری عبدالرحمن  ۵۰۱۹ رحمتی لیلا ۵۰۰۸
 حدادی حبیب ا... ۵۰۷۱ شادالوئی فائزه ۵۰۰۳
 حسینی مطلق سیدمهدی ۵۰۷۰   شریفی صدیقه ۵۰۵۰
حیدری مهدی   ۵۰۲۱ علی صعی زهرا ۵۰۸۲
 خالقی غلامحسین  ۵۰۶۴ عمو مهرانگیز ۵۰۸۱-۵۰۰۰-۱
 رسولی محمدرضا  ۵۰۶۶ محمدی عبدالحسین ۳۰۳۱-۲
  رمضان‌نیا غلامرضا ۵۰۶۱ مددی علی  ۵۰۹۰
 سالاری محمدجواد ۵۰۱۹ مرادی رضا  ۵۰۸۸
 سجادی سیدجعفر  ۵۰۲۷ هادیان ژیلا  ۵۰۸۰
 سعیدی مهرآباد محمد  ۵۰۲۵ هوسی محمد ۳۰۲۹
 سید حسینی سیدمحمد  ۵۰۰۷ یوسف‌زاده فعال دقتی عشرت ۵۰۸۷
 شفیعا محمد علی  ۵۰۱۸
  شهانقی کامران ۵۰۵۱  
 صاحبی هادی  ۵۰۴۷
 صادقی ابراهیم ۳۰۳۰-۳۰۲۹ 
علی احمدی علیرضا    ۵۰۲۶
 غضنفری مهدی ۵۰۶۰  
 غلامیان محمد  ۵۰۶۷    
 فتحیان محمد ۵۰۴۸  
 قنادپور سیدفرید  ۵۰۱۵    
 قوسی روزبه  ۵۰۷۴
ماکوئی احمد  ۵۰۰۴
 محمدپورعمران محمد  ۵۰۳۴
 محمد علیها محمدرضا ۵۰۳۱   
 محمدی عمران  ۵۰۷۵    
 معینی علیرضا    ۵۰۲۸    
 مهدوی مزده محمد  ۵۰۰۲    
 میرزا‌محمدی سعید  ۵۰۶۲    
 نورالسناء رسول  ۵۰۱۷    
نوری سیامک ۵۰۲۰      
  یعقوبی سعید ۵۰۵۳

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5608.6326.fa
برگشت به اصل مطلب