دانشکده مهندسی صنایع- تماس با دانشکده
تماس با دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
  آدرس نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی صنایع
  کدپستی ۱۳۱۱۴- ۱۶۸۴۶
  تلفن داخلی   ۱- ۷۳۲۲۵۰۰۰
  فاکس ۷۳۰۲۱۲۱۴
  پست الکترونیک ie_infoiust.ac.ir
کانال پیام‌رسان سروش                  ieiust

 

لیست شماره های جدید دانشکده

  (لطفا ابتدا شماره ۷۳۲۲ و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.)

  بخش اداری و آموزشی   شماره تلفن
  دفتر دانشکده ۱- ۵۰۰۰
 معاون آموزشی ۵۰۷۵
معاون پژوهشی  ۵۰۰۴
  گروه نرم افزاری   ۵۰۴۱
  کارگاه NC و CNC   ۳۰۳۰
  پژوهشکده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت   ۵۰۰۵
  کارگاه ماشین افزار   ۳۰۳۳-۳۰۲۹
  آموزش تحصیلات تکمیلی   ۵۰۰۶-۵۰۸۰
  اتاق دکترا   ۵۰۴۶
  جمعداری (آقای مرادی)   ۵۰۸۸
  کارگاه جوش   ۳۰۳۲-۳۰۳۱
  آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان   ۳۰۳۶
  آزمایشگاه اندازه گیری دقیق   ۳۰۴۷
 پشتیبان کامپیوتر صنایع (آقای عروجی)   ۵۰۸۶
  کارپردازی   ۵۰۴۰
  انجمن علمی و شورای صنفی   ۵۰۳۸
  آموزش کارشناسی   ۵۰۸۲-۵۰۵۹ -۵۰۴۵
  دفتر فرهنگی   ۵۰۴۳
  اتاق اساتید  ۵۰۸۹
دبیرخانه کانون فارغ‌التحصیلان و اساتید دانشکده ۵۰۹۵

 

  اساتید (به ترتیب الفبا)

  شماره تلفن

  کارکنان (به ترتیب الفبا)

  شماره تلفن

امیری بابک ۵۰۳۹ اکبریان مهدی  ۵۰۸۸
ایمانی دین محمد ۵۰۶۶ مؤمنی حسین ۵۰۵۹
باباخانی مسعود  ۵۰۷۱ برازنده صفرعلی ۵۰۴۰
 باقرپور مرتضی ۵۰۷۲ بلالی معصومه ۵۰۳۳
 برزین پور فرناز    ۵۰۶۳ بیدی رضا ۵۰۸۸
 پیشوایی میرسامان ۵۰۱۶ پورمسگری مجید ۳۰۲۹
 تیموری ابراهیم  ۵۰۲۲ حاتمی نسب هما ۵۰۵۷
 ثقفی نیا مجتبی  ۵۰۳۰ تیموری عباس    ۳۰۳۱
 جبارزاده آرمین  ۵۰۶۸ حاجی علی اکبر حمید ۳۰۳۱-۰۹۱۲-۹۲۴۳۲۱۸
جبل‌عاملی محمد سعید  ۵۰۵۲ حنفی زاده رقیه ۵۰۰۶
جعفری مصطفی  ۵۰۳۷ خادمیان راوندی سعید ۵۰۹۶
 جلالی سید غلامرضا ۵۰۳۹  خاکپور مرتضی ۵۰۸۷
حائری عبدالرحمن  ۵۰۱۹ رجبی ملیحه ۵۰۶۵
 حدادی حبیب ا... ۵۰۷۱ رحمتی لیلا ۵۰۰۰-۱-۵۰۰۸
 حسینی مطلق سیدمهدی ۵۰۷۰   شادالوئی فائزه ۵۰۰۳
حیدری مهدی   ۵۰۲۱ شریفی صدیقه ۵۰۵۰
 خالقی غلامحسین  ۵۰۶۴ علی صعی زهرا ۵۰۸۲
خطیبی وحید  ۵۰۱۸ کاوسی‌فر حسین ۵۰۹۵
  رسولی محمدرضا ۵۰۶۱ کوشکی مهران ۵۰۴۵
 رمضان‌نیا غلامرضا ۵۰۷۱ محمدی عبدالحسین ۳۰۳۱-۲
 سالاری محمدجواد   ۵۰۱۹ مددی علی ۵۰۹۰
 سجادی سیدجعفر  ۵۰۲۷ مرادی رضا ۵۰۸۸
 سعیدی مهرآباد محمد   ۵۰۲۵ هادیان ژیلا ۵۰۸۰
 سید حسینی سیدمحمد   ۵۰۰۷ هوسی محمد ۳۰۲۹
 شفیعا محمد علی ۵۰۱۸
 شهانقی کامران  ۵۰۵۱  
 صاحبی هادی ۵۰۴۷
علی احمدی علیرضا  ۵۰۲۶  
   غضنفری مهدی  ۵۰۶۰
  غلامیان محمد ۵۰۶۷    
 فتحیان محمد  ۵۰۴۸  
قنادپور سیدفرید ۵۰۱۵    
  قوسی روزبه  ۵۰۷۴
ماکوئی احمد  ۵۰۰۴
محمدپورعمران محمد   ۵۰۳۴
 محمد علیها محمدرضا   ۵۰۳۱ 
 محمدی عمران  ۵۰۷۵    
   معینی علیرضا  ۵۰۲۸    
مهدوی مزده محمد  ۵۰۰۲    
 میرزا‌محمدی سعید  ۵۰۶۲    
  نورالسناء رسول   ۵۰۱۷    
 نوری سیامک ۵۰۲۰    
   

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5608.6326.fa
برگشت به اصل مطلب