دانشکده مهندسی صنایع- فرمهای آموزش دانشکده
فرمهای آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE فرم های مخصوص دانشجویان کارشناسی:

AWT IMAGE فرم های مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد:

AWT IMAGE فرم های مخصوص دانشجویان دکتری:

تذکر مهم : ضروری است درخصوص دفاعیه های دکتری ،مشخصات دانشجو و عنوان رساله، چکیده رساله و عکس یک هفته قبل از دفاع به آدرس rajabimaiust.ac.ir ،جهت درج اطلاعیه در سایت دانشکده ارسال گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=61.5774.6675.fa
برگشت به اصل مطلب