دانشکده مهندسی صنایع- اخبار علمی
برگزاری چهاردهمین نشست انتقال تجربه با حضور مهندس زاهدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۶ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=61.5826.49632.fa
برگشت به اصل مطلب