دانشکده مهندسی صنایع- اخبار علمی
برگزاری پانزدهمین نشست انتقال تجربه با حضور مهندس ایمان افضلیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=61.5826.49739.fa
برگشت به اصل مطلب