دانشکده مهندسی صنایع- اخبار علمی
برگزاری شانزدهمین نشست انتقال تجربه با حضور مهندس کامبیز شجاعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۸ | 

AWT IMAGE

« رزومه مهندس کامبیز شجاعی »

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=61.5826.49811.fa
برگشت به اصل مطلب