دانشکده مهندسی صنایع- اخبار علمی
کتاب برگزیده تألیفی با نگاه تئوری تحت عنوان « Autonomous Guided Vehicles -Methods and models for Optimal Path Planning »

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | 
AWT IMAGE
در اولین دوره جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران که سوم بهمن ماه 98 در محل سالن همایش نور دانشگاه الزهراء برگزار گردید؛ کتاب آقای دکتر محمد سعیدی مهرآباد تحت عنوان « Autonomous Guided Vehicles -Methods and models for Optimal Path Planning »،  توسط ناشر Springer,2015 Edition(January21,2015) برگزیده و تقدیر گردیدند. دکتر حامد فضل ا... تبار دیگر نویسنده این کتاب است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5826.59072.fa
برگشت به اصل مطلب