دانشکده مهندسی صنایع- اخبار علمی
ارتقاء مرتبه آقای دکتر محمدی از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/12 | 
آقای دکتر عمران محمدی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. این ارتقاء مرتبه در جلسه هیأت ممیزه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ مورد موافقت قرار گرفت. 
AWT IMAGE  کسب این موفقیت ارزشمند را به ایشان تبریک عرض می‌نمائیم.AWT IMAGE 

  مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.5826.73129.fa.html
برگشت به اصل مطلب