دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
ارائه سمینار دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/23 | 
برنامه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجویان دکتری (خرداد ماه ۱۴۰۲)
 
نام دانشجو شماره دانشجوئی جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ ارائه ساعت رشته
رضا رشید ۹۴۸۷۳۰۱۸ ارائه سمینار د.تیموری - د.ماکوئی
د.یعقوبی
۱۴۰/۰۳/۲۴ ۸
کلاس ۳۰۱
مهندسی صنایع
عنوان
پایان نامه
ارائه مدلی پایدار برای مسأله مکان‌یابی-مسیریابی احتمالی میکروهاب‌های متحرک با برداشت و تحویل‌دهی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.73666.fa.html
برگشت به اصل مطلب