دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
ارائه سمینار دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/1/29 | 

برنامه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجویان دکتری (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ ارائه ساعت رشته
۱ سعید احمدپور  ارائه سمینار د.محمدعلیها د.سجادی د.ماکوئی
د.قوسی
د.توکلی‌مقدم
د.گرجی
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۱:۱۵
کلاس ۳۰۱
مهندسی صنایع
عنوان
پایان نامه
طراحی مقاوم فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی برای اتصال پلیمر و آلومینیوم
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.77698.fa.html
برگشت به اصل مطلب