دانشکده مهندسی صنایع- برنامه زمانبندی سخنرانی اساتید
برنامه زمان‌بندی سخنرانی نیمسال تحصیلی 971

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/21 | 
AWT IMAGE برنامه زمان‌بندی سخنرانی اعضای هیأت علمی دانشکده در نیمسال تحصیلی اول 98-97 AWT IMAGE
 

ردیف

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

زمان- مکان

1

دکتر محمد فتحیان

جستاری بر مفاهیم، مدل‏ها و روش‏های بازی‌گونگی(گیمیفیکیشن)

« در راستای فرصت مطالعاتی»

دوشنبه 97/07/02

ساعت 15- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

2

 دکتر میرسامان پیشوایی و مهندس نمک شناس (عضو خوشه)

مقدمه ای بر بلاک چین و نقش آن در زنجیره ی تأمین باز

دوشنبه 97/07/09

ساعت 15- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

3 مهندس مجتبی ثقفی نیا شکل گیری بزرگترین مرجع علمی، پژوهشــی و آموزشـــی
رشتـــه مهندسی صنایع
گنجینه و دانشنامه مهندسی صنایع

دوشنبه 97/07/16

ساعت 15- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

4

 دکتر محمدرضا رسولی علوم داده در عمل: هوشمندسازی فرآیندهای عملیاتی

Data Science in action: business process intelligence

دوشنبه 97/07/23

ساعت 15- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

5

دکتر ابراهیم تیموری

تجارت مشارکتی محصول

دوشنبه 97/08/07

ساعت 15- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

6  دکتر عمران محمدی

آشنایی با مهندسی مالی و

چشم اندازهای آتی آن

دوشنبه 97/08/28

ساعت 15- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

7

دکتر عمران محمدی 

آشنایی با بورس و رویکردهای نوین در حوزه بهینه سازی سبد سرمایه گذاری

دوشنبه 97/09/19

ساعت 17-13

سالن شهید شهبازی

8
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.18279.53883.fa.html
برگشت به اصل مطلب