دانشکده مهندسی صنایع- اخبار کانون دانش‌آموختگان
کانون دانش‌آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی صنایع تشکیل شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/24 | 
بدین وسیله به اطلاع می رساند کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی صنایع تشکیل شد. برای عضویت در این کانون از طریق لینک ذیل اقدام نمائید.
afcie.iust.ac.ir
اولین مجمع عمومی کانون با حضوراساتید و دانش آموختگان در روز ۱۶ بهمن ماه ۹۸ ساعت ۱۹-۱۶ در محل مجتمع امام خمینی (ره) برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.19379.58914.fa.html
برگشت به اصل مطلب