دانشکده مهندسی صنایع- دکتر احسان دهقانی
شرح حال علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/1 | 

" دکتر احسان دهقانی"

استادیار

عضو گروه مهندسی سیستم‌های هوشمند 

Email : edehghaniiust.ac.ir

Website: dlearna.ir

تلفن : 73225068-021

ORCID ID: 0009-0005-5992-1730

پروفایل‌ها:   Google Scholar، ResearchGate

 

AWT IMAGEسوابق آموزشیAWT IMAGE

تحصیلات دانشگاهی

 • پسا دکتری در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران-بنیاد ملی نخبگان، سال اخذ: 1400

 • دکترای در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران، سال اخذ: 1396

 • کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران، سال اخذ: 1393

زمینه‌های تخصصی وتحقیقاتی

 •  مدل سازی و بهینه‌سازی در شرایط عدم قطعیت

 • مدیریت زنجیره تامین ( زنجیره تأمین انرژی‌های نو، محصولات غذایی، پسماند، محصولات پیچیده و ...)

 • علوم داده و یادگیری ماشین

 • یادگیری عمیق

 • یادگیری تقویتی

 • بینایی ماشین

سوابق شغلی

 • عضو هیأت علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت از سال 1402 تا کنون
 

AWT IMAGE سایر سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • مجری پروژه طراحی سیستم برنامه‌ریزی تخصیص در گروه خودروسازی سایپا

 • مجری پروژه طراحی سیستم صادرات در گروه خودروسازی سایپا

 • مجری پروژه طراحی مکانیزه صدور وضعیت پیمانکاران در گروه خودروسازی سایپا

 • مجری پروژه طراحی مکانیزه حمل خودرو در گروه خودروسازی سایپا

سوابق تدریس دانشگاهی

نام دروس تدریس شده :

  1- کارشناسی

     •  آمار مهندسی

     •  تئوری احتمال و کاربردهای آن

 2- کارشناسی ارشد و دکتری

     •  علم داده

     •  یادگیری عمیق

      • یادگیری تقویتی

      • مدل‌های زمان‌بندی و بهینه‌سازی حمل و نقل

 3- کارگاه‌ها و دوره‌ها

      • برگزاری دوره برنامه‌نویسی مقدماتی با پایتون

       • برگزاری کارگاه برنامه‌ریزی غیر قطعی

       • برگزاری کارگاه حل مدل با روش‌های فراابتکاری

       •  برگزاری کارگاه نرم‌افزار گمز

       • برگزاری کارگاه آموزشی مروری بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین با همکاری آزمایشگاه حکمرانی دانشگاه علم و صنعت ایران و آزمایشگاه حکمرانی و سیاست پژوهی مرگز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

AWT IMAGEسوابق پژوهشیAWT IMAGE

مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC )

 Kousha, A., Rahmani, D., & Dehghani, E. (2023). Designing a competitive photovoltaic supply chain under uncertainty: An efficient L-shape algorithm. Journal of Cleaner Production, 140113. 10.1016/j.jclepro.2023.140113
 

   Tajik, M., Makui, A., Barzinpour, F., Bababzadeh, M., & Dehghani, E. (2023). A Bi-Objective Mathematical Model to Design a Fiber Optic Network Under Uncertainty Environment: A Case Study in Iran. Decision Making: Theory and Practice.‏ https://doi.org/10.22034/jdmtp.2023.17898.1005
 

Nili, M., Seyedhosseini, S. M., Jabalameli, M. S., & Dehghani, E. (2021). A multi-objective optimization model to sustainable closed-loop solar photovoltaic supply chain network design: A case study in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 150, 111428.‏ https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111428
 

Solgi, O., Taromi, A., Gheidar-Kheljani, J., & Dehghani, E. (2021). Economic pricing of complex products in a competitive closed-loop supply chain network under uncertainty: A case study of CoPS industry. RAIRO-Operations Research, 55(2), 921-945.‏ https://doi.org/10.1051/ro/2021001
 

Jangali, M. T., Safari, A., Dehghani, E., & Makui, A. (2021). Developing location-routing-inventory model under uncertainty: A queuing-based approach. Journal of Industrial and Systems Engineering, 13(4), 199-225.‏ 20.1001.1.17358272.2021.13.4.11.5
 

Tajik Jangali, M., Makui, A., Taheri, N., Dehghani, E., & Kazemi, S. (2021). Diagnosis the dependence of revenue sources of communication service companies on specific services using machine learning. Journal of Industrial and Systems Engineering, 14(Special issue: 18th International Industrial Engineering Conference), 19-30.‏ https://www.jise.ir/article_143902.html
 

Dehghani, E., Jabalameli, M. S., Naderi, M. J., & Safari, A. (2020). An environmentally conscious photovoltaic supply chain network design under correlated uncertainty: A case study in Iran. Journal of Cleaner Production, 262, 121434.‏ https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121434
 

Dehghani, E., Jabalameli, M. S., Pishvaee, M. S., & Jabarzadeh, A. (2018). Integrating information of the efficient and anti-efficient frontiers in DEA analysis to assess location of solar plants: A case study in Iran. Journal of Industrial and Systems Engineering, 11(1), 163-179.‏ 20.1001.1.17358272.2018.11.1.9.9
 

Solgi, O., Gheidar-Kheljani, J., Dehghani, E., & Taromi, A. (2021). Resilient supplier selection in complex products and their subsystem supply chains under uncertainty and risk disruption: A case study for satellite components. Scientia Iranica, 28(3), 1802-1816.‏ https://doi.org/10.24200/sci.2019.52556.2773
 

Seyyedzadeh, Z. S., Jabalameli, M. S., & Dehghani, E. (2021). A robust scenario-model for locating emergency medical services bases: A case study for Ahvaz city in Iran. Journal of Industrial and Systems Engineering, 13(2), 200-222.‏ https://www.jise.ir/article_119230.html
 

Liu, Y., Dehghani, E., Jabalameli, M. S., Diabat, A., & Lu, C. C. (2020). A coordinated location-inventory problem with supply disruptions: A two-phase queuing theory–optimization model approach. Computers & industrial engineering, 142, 106326.‏ https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106326
 

Taghi-Molla, A., Rabbani, M., Karimi Gavareshki, M. H., & Dehghani, E. (2020). Safety improvement in a gas refinery based on resilience engineering and macro-ergonomics indicators: a Bayesian network–artificial neural network approach. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 11, 641-654.‏ https://doi.org/10.1007/s13198-020-00968-x
 

 • Jangali, M. T., Makui, A., & Dehghani, E. (2020). Designing a closed loop supply chain network for engine oil in an uncertain environment: A case study in Behran Oil Company. Journal of Industrial and Systems Engineering, 13(2), 49-64.‏ https://www.jise.ir/article_113439.html
 

Dehghani, E., & Taki, P. (2019). Queuing approach and optimal inventory decisions in a stochastic supply‎ chain network design. Journal of Industrial Engineering and Management Studies, 6(2), 165-187. https://dorl.net/dor/20.1001.1.2476308.2019.6.2.9.0
 

Solgi, O., Gheidar-Kheljani, J., Saidi Mehrabad, M., & Dehghani, E. (2019). Implementing an efficient data envelopment analysis method for assessing suppliers of complex product systems. Journal of Industrial and Systems Engineering, 12(2), 113-137.‏ https://www.jise.ir/article_82976_32a8c674ce665fc9d4a346156ee8f55e.pdf
 

Dehghani, E., Jabalameli, M. S., & Jabbarzadeh, A. (2018). Robust design and optimization of solar photovoltaic supply chain in an uncertain environment. Energy, 142, 139-156.‏ https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.10.004
 

Dehghani, E., Jabalameli, M. S., Jabbarzadeh, A., & Pishvaee, M. S. (2018). Resilient solar photovoltaic supply chain network design under business-as-usual and hazard uncertainties. Computers & Chemical Engineering, 111, 288-310.

Dehghani, E., Pishvaee, M. S., & Jabalameli, M. S. (2018). A hybrid Markov process-mathematical programming approach for joint location-inventory problem under supply disruptions. RAIRO-Operations Research, 52(4-5), 1147-1173.‏ https://doi.org/10.1051/ro/2018012
 

Diabat, A., Dehghani, E., & Jabbarzadeh, A. (2017). Incorporating location and inventory decisions into a supply chain design problem with uncertain demands and lead times. Journal of Manufacturing Systems, 43, 139-149.‏ https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2017.02.010
 

 • Sadjadi, S. J., Makui, A., Dehghani, E., & Pourmohammad, M. (2016). Applying queuing approach for a stochastic location-inventory problem with two different mean inventory considerations. Applied Mathematical Modelling, 40(1), 578-596.‏ https://doi.org/10.1016/j.apm.2015.06.010
 

 • Dehghani, E., Behfar, N., & Jabalameli, M. S. (2017). Optimizing location, routing and inventory decisions in an integrated supply chain network under uncertainty. Journal of Industrial and Systems Engineering, 9(4), 93-111.‏ https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358272.2016.9.4.7.9
 

 • Makui, A., Heydari, M., Aazami, A., & Dehghani, E. (2016). Accelerating Benders decomposition approach for robust aggregate production planning of products with a very limited expiration date. Computers & industrial engineering, 100, 34-51.‏ https://doi.org/10.1016/j.cie.2016.08.005

مقالات منتشر شده در کنفرانس‌های بین‌المللی داخلی و خارجی

 • جوانمرد، امین و دهقانی، احسان و جبل عاملی، محمدسعید،1398،یک روش دو مرحله ای تحلیل پوششی داده ها-مدل ریاضی برای مکانیابی تسهیلات میانی و مسیریابی کامیون های حمل زباله (مطالعه موردی در منطقه 8 شهر تهران)،شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،تهران، https://civilica.com/doc/1034921
 

 • تاجیک جنگلی، محمود و ماکویی، احمد و دهقانی، احسان،1398،طراحی و برنامه ریزی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز با در نظرگرفتن سیستم گردآوری کالا و ضایعات به صورت شبکه ای،شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،تهران،https://civilica.com/doc/1034993
 

Fakheri, Sajjad and pishvaee, mir saman and Makui, Ahmad and Dehghani, Ehsan,1398,Data mining of an ATM machine in 24 hours exploiting clustering and forecasting models for marketing strategies: A case study in one of the branches of Bank Melli Iran,5th International Conference on Industrial and Systems Engineering,Mashhad, https://civilica.com/doc/932484
 

Tajik Jangali, Mahmoud and makui, ahmad and Barzinpour, Farnaz and Babazadeh, Mohammad and dehghani, ehsan,1400,Fiber Optic network design of Telecommunication Infrastructure Company under uncertainty conditions: Application and adapting NSGA-II and MOPSO,18th International Conference on Industrial Engineering, https://civilica.com/doc/1354210
 

Tajik Jangali, Mahmoud and makui, ahmad and taheri, narges and dehghani, ehsan and kazemi, somaye,1400,Diagnosis the dependence of revenue sources of communication service companies on specific services using machine learning,18th International Conference on Industrial Engineering, https://civilica.com/doc/1354209

افتخارات

رتبه اول دانشجویان مقطع کارشناسی، سال 1391

  پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در رشته­‌ی مهندسی صنایع گرایش صنایع از طریق سهمیه استعداد درخشان، سال 1391

انتخاب شده به عنوان دانشجوی نمونه (مقطع کارشناسی) ، سال 1391

رتبه اول دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، سال 1393

  ورود به مقطع دکتری رشته­‌ی مهندسی صنایع گرایش صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران از طریق سهمیه استعداد درخشان، سال 1393

  رتبه اول دانشجویان مقطع دکتری، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1397

  ممتاز پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1396

استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان جهت انجام طرح پسا دکتری، طرح سربازی و  عضویت هیئت علمی

داوری ژورنال‌های معتبر

     • Journal of Cleaner Production

     Energy

     • Computers & Chemical Engineering

     • Computers & Industrial Engineering

     • International Journal of Production Research

     Transportation Research Part E

"برگشت به فهرست اعضای هیات علمی"

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.20267.75961.fa.html
برگشت به اصل مطلب