دانشکده مهندسی صنایع- کنفرانسها و همایشها
همایش ملی تبیین پارادایم مدیریت بومی در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/10 | 

AWT IMAGE

همایش ملی تبیین پارادایم مدیریت بومی در ایران 

اولین همایش ملی تبیین پارادایم مدیریت بومی در ایران با هدف بررسی مبانی و سازه های موثر در شکل گیری پارایم مدیریت بومی در ایران ،26 آذرماه 1393 توسط دانشگاه شیراز برگزار می گردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس http://nativemgm.shirazu.ac.ir مراجعه نمایند.

محورهای همایش عبارتند از:

1.پارادایم مدیریت اسلامی/ جریان اسلامی

 • مفروضات بنیادین پارادایم مدیریت اسلامی (هستی شناسی، شناخت شناسی، انسان شناسی، روش شناسی)
 • تبیین ویژگی های الگوی مدیریت بومی اسلامی در تاریخ اسلام
 • تئوری ها و رویکردهای مستخرج از مدیریت اسلامی
 • تاثیرات پارادایم مدیریت اسلامی بر سازمانهای ایرانی
 • موانع تحقیقات اثربخش در زمینه مدیریت اسلامی
 • بررسی موضوع نظریه سازی اثربخش در زمینه مدیریت اسلامی
 • جهانشمول بودن مدیریت اسلامی : طرفداران آن
 • جهانشمول بودن مدیریت اسلامی : منتقدان آن

 

2.پارادایم مدیریت نوین/ جریان مدرن

 • مفروضات بنیادین پارادایم مدیریت نوین(هستی شناسی، شناخت شناسی، انسان شناسی، روش شناسی)
 • چگونگی شکل گیری پارادایم مدیریت نوین
 • جهانشمول بودن نظریه های مدیریتی : طرفداران آن
 • جهانشمول بودن نظریه های مدیریتی : منتقدان آن
 • تاثیرات پارادایم مدیریت نوین بر سازمانهای ایرانی

 

3.آموزه های ناشی از الگوهای مدیریتی رایج در ادوار مختلف تاریخی/ جریان تاریخی- ایرانی

 • آموزه ها و تجربیات الگوی مدیریت در دوره قبل از اسلام
 • آموزه ها و تجربیات الگوی مدیریت بعد از اسلام تا زمان مشروطه
 • آموزه ها و تجربیات الگوی الگوی مدیریت پیش از انقلاب اسلامی

 

4. تجارب بومی سازی مدیریت در عمل و نظر

 • تجارب بدیع مدیریتی پس از انقلاب اسلامی
 • پژوهش های بدیع مدیریت بومی

 

5.مقایسه تطبیقی پارادایم های مدیریت اسلامی، مدیریت نوین، مدیریت ایرانی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5330.33664.fa.html
برگشت به اصل مطلب