دانشکده مهندسی صنایع- ارشد/فناوری اطلاعات
دوره کارشناسی ارشد مهندسی فنآوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

« مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک »

۱-مقدمه

با توجه به حجم روزافزون اطلاعات و نقش انکارناپذیر آن در کیفیت مدیریت و اداره امور و همچنین نقش ابزاری فناوری کامپیوتر در کیفیت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات از طرفی و نقش امکانات اینترنت در نشر و انتقال سریع آن، دوره مهندسی فناوری اطلاعات شکل گرفت. این رشته با گرایش تجارت الکترونیکی و با هدف تربیت متخصصانی با قابلیت تدوین استراتژی و طراحی و مدیریت سیستم های تجارت الکترونیکی ایجاد شده و در جهت رفع موانع برای استفاده از پتانسیل موجود در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی تعریف شده است.

۲- تعریف و اهداف
دوره مهندسی فناوری اطلاعات مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی - پژوهشی در زمینه‌های مختلف از جمله مدیریت سیستم های اطلاعاتی ، تجارت الکترونیکی، سیستم های چندرسانه ای ، امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری را در بر می گیرد. محور اصلی فعالیت های علمی ، به تناسب موضوع، تحقیق نظری ، تحقیق تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش وسیله برطرف ساختن کاستی های اطلاعاتی داوطلب و هموار ساختن راه وصول به اهداف تحقیق است. از جمله اهداف این دوره می توان به موارد زیر اشاره نمود:

· احاطه بر آثار علمی مهم در یک زمینه خاص از مهندسی فناوری اطلاعات

· آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه

·  دستیابی به جدیدترین مبانی علمی ، تحقیقی و فناوری در زمینه کسب و کار و تجارت الکترونیکی

· دستیابی به جدیدترین فنارویها به منظور بومی کردن آنها

·  نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی

· کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش

·  تسلط بر تعلیم ، تحقیق ، برنامه ریزی و اجراء ، هدایت ، نظارت و ارزیابی ، تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی و گشودن مشکلات عملی جامعه در یکی از زمینه‌‏های مهندسی فناوری اطلاعات
۳- مهارت‌های دانش‌آموختگان

  دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود با استفاده از دانش حاصله در این دوره مشاغل جدیدی را در زمینه های طراحی و توسعه کسب و کارهای الکترونیکی، ایجاد و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی، طراحی و تجزیه و تحلیل منابع اطلاعاتی ایجاد نموده و حتی به ارائه مشاوره در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی برای سایر سازمانهای دولتی و خصوصی بپردازند.
۴- برنامه آموزشی

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی بصورت زیر می‌باشد. در این برنامه دروس جبرانی بنا به تشخیص گروه تعیین می‌شود  و دروس  اصلی و تخصصی از میان فهرست دروس اعلام شده توسط گروه ارائه می گردد:

 

ردیف

نام درس

واحد

۱

دروس اصلی و تخصصی

۲۴

۳

سمینار و پایان نامه

۸

جمع

۳۲


الف- دروس اصلی و تخصصی 

ردیف

نام د رس

واحد

۱

مفاهیم و مدل‌های تجارت و بازاریابی الکترونیکی

۳

۲

مدیریت زنجیره تامین و عرضه الکترونیکی

۳

۳

طراحی و ارزیابی سیستم‌های کسب و کار الکترونیکی

۳

۴

استراتژی‌ها و برنامه‌های جامع کسب و کار الکترونیکی

۳

۵

امنیت تجارت الکترونیکی

۳

۶

انبارهای داده و داده کاوی

۳

۷

فناوریها و ابزارهای توسعه یکپارچه تجارت الکترونیکی

۳

۸

بازمهندسی فرایندهای کسب و کار در تجارت الکترونیکی

۳

۹

مسائل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیکی

۳

۱۰

عامل‌های هوشمند در تجارت الکترونیکی

۳

۱۱

تجارت الکترونیکی سیار

۳

۱۲

مدیریت دانش

۳

۱۳

سیستم‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی

۳

۱۴

مباحث منتخب

۳


ب- سمینار و پایان‌نامه 

ردیف

نام درس

واحد

۱

سمینار

۲

۲

پایان نامه

۶

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5362.5905.fa.html
برگشت به اصل مطلب