دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
پیش دفاع دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/26 | 
برنامه پیش دفاعیه دانشجویان دکتری (مهر ماه ۱۴۰۱)
 
نام دانشجو شماره دانشجوئی جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت رشته
طاهره هاشمی ۹۵۸۷۱۰۷۸ پیش دفاع دکتری د.تیموری د.برزین‌پور د.پیشوایی

د.غلامیان

د. مسعود ربانی
د. بهروز کریمی
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۳
 کلاس۳۰۱
مهندسی صنایع
عنوان
پایان نامه
مدلسازی قراردادهای هماهنگی در زنجیرره تامین حلقه بسته محصولات غذایی تازه با در نظر گرفتن خودخوری کالایی

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.68383.fa.html
برگشت به اصل مطلب