دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
پیش دفاع دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/1/26 | 
برنامه پیش دفاعیه دانشجویان دکتری (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)
 
نام دانشجو شماره دانشجوئی جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت رشته
مینا نوری هرزویلی ۹۷۸۷۱۰۶۸ پیش دفاع دکتری د.حسینی‌مطلق - د.غلامیان
د.یعقوبی
د.رضا رمضانیان
د.سیدکمال چهارسوقی
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۹
کلاس ۲۰۸
مهندسی صنایع
عنوان
پایان‌نامه
بهینه‌سازی پیشنهاد تخفیف در خرده فروشی‌های آنلاین با استفاده از روش‌های حل پویا
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.77657.fa.html
برگشت به اصل مطلب