دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
پیش دفاع دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/1/26 | 
برنامه پیش دفاعیه دانشجویان دکتری (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)
 
نام دانشجو شماره دانشجوئی جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت رشته
سمیرا ابراهیمی ۹۷۸۷۱۰۸۶ پیش دفاع دکتری د.فتحیان د.جسینی‌مطلق د.سجادی
د.مرتضی باقری
د.سیدکمال چهارسوقی
د.رضا رمضانیان
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۷:۳۰
کلاس ۲۰۸
مهندسی صنایع
عنوان
پایان‌نامه
مدل‌سازی دینامیک سیاست‌های زمان تحویل و تخفیف تحت شرایط رقابت در زنجیره‌های تأمین الکترونیکی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.77658.fa.html
برگشت به اصل مطلب