دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/1/27 | 

محمدحسین دهقانی صدرآبادی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع، از رساله خود با عنوان « برنامه‌ریزی تداوم کسب‌وکار در زنجیره تأمین با درنظرگرفتن ملاحظات مالی (مطالعه موردی)»‏‎ ‎به راهنمایی آقای دکتر ماکوئی ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۳۰ دفاع خواهد نمود‎. 

شماره دانشجوئی:  ۹۹۸۷۱۰۸۴
نشانی الکترونیکی:
mohammad_dehghani۹۶ind.iust.ac.ir
استاد راهنما:  آقای دکتر احمد ماکوئی
اساتید مشاور: آقای دکتر روزبه قوسی، آقای دکتر آرمین جبارزاده
اساتید داور داخلی: خانم دکتر فرناز برزین‌پور، آقای دکتر میرسامان پیشوایی
اساتید داور خارجی: آقای دکتر علی بزرگی امیری، آقای دکتر رضا رمضانیان
زمان دفاع: روز یکشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳- ساعت ۱۶:۳۰- کلاس ۲۰۸ ( طبقه دوم دانشکده)
 

چکیده:

توسعه کسب و کار‌ها به ویژه در زنجیره تأمین، سبب شده است که شرکت‌ها همواره در معرض آسیب‌های ناشی از وقوع انواع رویدادهای مختل‌کننده با اثرات متقابل قرار بگیرند. بر این اساس ایجاد تاب‌آوری در زنجیره تأمین به منظور مقابله با اختلال‌ها و حفظ بلند مدت دستاوردهای تاب‌آوری با بهره‌گیری از رویکرد برنامه‌ریزی تداوم کسب و کار بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی توسعه پایدار و پیاده‌سازی چرخه بازیافت جهت کاهش مصرف منابع و حفظ محیط زیست از اهمیت بالایی در طراحی شبکه زنجیره تأمین برخوردار می‌باشند. در پژوهش حاضر یک رویکرد ترکیبی چند مرحله‌ای جهت طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته بادوام (تاب‌آور، پایدار، چابک و هوشمند) با در نظر گرفتن ملاحظات مالی ارائه شده است. در اینجا ملاحظات مالی با بهره‌گیری از بازی استکلبرگ جهت انتخاب استراتژی بهینه جمع‌آوری و بازیافت محصولات مستعمل و استفاده از رویکرد قیمت‌گذاری مشترک در مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین بادوام اعمال شده است. در مرحله نخست تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه، روش‌های آماری و مدل‌های بهینه‌سازی اتخاذ می‌شوند تا بتوان ریسک‌های بحرانی و اثرات متقابل میان آنها، تأمین‌کنندگان کاندید و مقادیر شاخص‌های تداوم کسب و کار را تعیین نمود. در مرحله دوم رویکرد مذکور، بازی استکلبرگ جهت شناسایی استراتژی بهینه جمع‌آوری و بازیافت محصولات مستعمل در زنجیره تأمین به کار گرفته می‌شود. در مرحله سوم یک مدل ریاضی استوار چند هدفه مبتنی بر برنامه‌ریزی بازیابی، تداوم کسب و کار و تخصیص منابع با هدف شناسایی استراتژی‌های بهینه تاب‌آوری ارائه می‌گردد. در مرحله آخر نیز بر اساس خروجی‌های سه مرحله قبل یک مدل ریاضی استوار چندهدفه جهت طراحی شبکه زنجیره تأمین مانا با در نظر گرفتن ملاحظات تداوم کسب و کار تحت اختلال‌های به هم وابسته ارائه می‌گردد. در اینجا یک مطالعه موردی در صنعت تولید باطری اتومبیل به کار گرفته شده است. نتایج نشان‌ می‌دهد که اتخاذ رویکرد پیشنهاد شده جهت یکپارچه‌سازی تاب‌آوری و مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت مورد بررسی در بلند مدت منجر به کاهش هزینه‌های مواجه با ریسک و بهبود سودآوری می‌گردد. مشاهدات کمی نشان می‌دهد که دستیابی به سطح مطلوب تداوم و تاب‌آوری در یک زنجیره تأمین وابستگی بسیار زیادی به سطح منابع در دسترس و بودجه دارد. مشاهدات حاکی از آن است که وجود اثرات متقابل میان اختلال‌ها سبب تشدید چشمگیر اثرات منفی آن‌ها بر تسهیلات زنجیره تأمین در مقایسه با شرایط مستقل بودن اختلال‌ها می‌گردد. 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.77663.fa.html
برگشت به اصل مطلب