دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
پیش دفاع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/2 | 
برنامه پیش دفاعیه دانشجویان دکتری (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)
 
نام دانشجو شماره دانشجوئی جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت رشته
مسعود حکمت‌فر ۹۷۸۷۱۵۱۴ پیش دفاع دکتری دکتر محمدعلیها دکتر جبل‌عاملی 
دکتر پیشوائی
دکتر ماکوئی
دکتر قوسی
دکتر حاجی آقابزرگی امیری
دکتر حسینی‌نژاد
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۸
کلاس ۲۰۸
مهندسی صنایع
عنوان
پایان‌نامه
طراحی سه بعدی چیدمان تجهیزات ماهواره تحت شرایط عدم قطعیت
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.77722.fa.html
برگشت به اصل مطلب