دانشکده مهندسی صنایع- دکتری/ مهندسی فناوری اطلاعات
معرفی رشته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

« مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک »

 

 1- مقدمه

با توجه به حجم روزافزون اطلاعات و نقش انکارناپذیر آن در کیفیت مدیریت و اداره امور و همچنین نقش ابزاری فناوری کامپیوتر در کیفیت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات از طرفی و نقش امکانات اینترنت در نشر و انتقال سریع آن، دوره مهندسی فناوری اطلاعات شکل گرفت. این رشته با گرایش تجارت الکترونیکی و با هدف تربیت متخصصانی با قابلیت تدوین استراتژی، طراحی و مدیریت سیستم های تجارت الکترونیکی ایجاد شده و در جهت رفع موانع برای استفاده از پتانسیل موجود در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی تعریف شده است.

2- تعریف و اهداف

دوره مهندسی فناوری اطلاعات مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی - پژوهشی درزمینه های مختلف از جمله مدیریت سیستم های اطلاعاتی ، تجارت الکترونیکی، سیستم های چندرسانه ای ، امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری را در بر می گیرد. محور اصلی فعالیت های علمی ، به تناسب موضوع، تحقیق نظری ، تحقیق تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش وسیله برطرف ساختن کاستی های اطلاعاتی داوطلب و هموار ساختن راه وصول به اهداف تحقیق است. از جمله اهداف این دوره می توان به موارد زیر اشاره نمود:

­          احاطه بر آثار علمی مهم در یک زمینه خاص از مهندسی فناوری اطلاعات

­          آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه

­          دستیابی به جدیدترین مبانی علمی ، تحقیقی و فناوری در زمینه کسب و کار و تجارت الکترونیکی

­          دستیابی به جدیدترین فنارویها به منظور بومی کردن آنها

­          نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی

­          کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش

­          تسلط بر تعلیم ، تحقیق ، برنامه ریزی و اجراء ، هدایت ، نظارت و ارزیابی ، تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی و گشودن مشکلات عملی جامعه در یکی از زمینه های مهندسی فناوری اطلاعات

3- مهارتهای دانش آموختگان

  دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود با استفاده از دانش حاصله در این دوره مشاغل جدیدی را در زمینه های طراحی و توسعه کسب و کارهای الکترونیکی، ایجاد و توسعه سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و تجزیه و تحلیل منابع اطلاعاتی ایجاد نموده و حتی به ارائه مشاوره در زمینه سیستمهای اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی برای سایر سازمانهای دولتی و خصوصی بپردازند.

4- برنامه آموزشی:

برنامه آموزشی دوره دکتری شامل سه بخش مرحله آموزشی، آزمون جامع و مرحله پژوهشی به شرح زیر می باشد

الف- مرحله آموزشی:

در مرحله آموزشی دوره دکتری مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی، در مجموع گذراندن 15 واحد (پنج درس) مرتبط با زمینه پژوهشی دانشجو به تشخیص استاد راهنما از جدول زمینه رشته (جدول زیر) ضروری است. امتحان جامع برای 3 درس برگزار شود. بعلاوه دانشجویان می توانند تعداد 3 واحد درسی را از سایر رشته گرایشهای مهندسی صنایع، مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر با تائید استاد راهنما در ارتباط با زمینه پژوهشی خود اخذ نمایند.

 

جدول دروس گرایش تجارت الکترونیکی

 

عنوان درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پشنیاز

  جمع

  نظری

  عملی

  1

  مهندسی سیستمهای تجارت الکترونیکی

  3

  48

  48

  __

  __

  2

  امنیت تجارت الکترونیکی

  3

  48

  48

  __

  __

  3

  هوش تجاری

  3

  48

  48

  __

  __

  4

  بازاریابی الکترونیکی

  3

  48

  48

  __

  مدیریت ارتباط با مشتری

  5

  امنیت و سیستم های پرداخت الکترونیکی

  3

  48

  48

  __

  __

  6

  محاسبات فراگیر

  3

  48

  48

  __

  __

  7

  مدیریت زنجیره عرضه (SCM)

  3

  48

  48

  __

  تحقیق در عملیات

  8

  تجارت الکترونیکی سیار

  3

  48

  48

  __

  __

  9

  معماری نرم افزار

  3

  48

  48

  __

  مهندسی سیستمهای تجارت الکترونیکی

  10

  مسائل حقوقی و اخلاقی در فناوری اطلاعات

  3

  48

  48

  __

  __

  11

  مدیریت تیم های مجازی

  3

  48

  48

  __

  __

  12

  اقتصاد اطلاعات و خدمات

  3

  48

  48

  __

  __

  13

  نظریه بازی ها

  3

  48

  48

  __

  __

  14

  اقتصاد و تجارت بین المللی

  3

  48

  48

  __

  __

  15

  اصول فرآیند های تصمیم گیری

  3

  48

  48

  __

  __

  16

  اصول بازارهای الکترونیکی

  3

  48

  48

  __

  __

  17

  سیستم های تصمیم یار هوشمند

  3

  48

  48

  __

  __

  18

  مدیریت مالی

  3

  48

  48

  __

  __

  19

  برنامه ریزی منابع بنگاه

  3

  48

  48

  __

  __

  20

  مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری

  3

  48

  48

  __

  __

  21

  بانکداری الکترونیکی

  3

  48

  48

  __

  __

  22

  برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

  3

  48

  48

  __

  __

  23

  محاسبات توری

  3

  48

  48

  __

  __

  24

  روشهای پیش بینی

  3

  48

  48

  __

  __

  25

  مباحث پیشرفته در مدیریت فرآیندهای تجاری

  3

  48

  48

  __

  __

  26

  مباحث پیشرفته در اصول بازارهای الکترونیکی

  3

  48

  48

  __

  __

  27

  مباحث پیشرفته در مدیریت زنجیره عرضه

  3

  48

  48

  __

  __

  28

  مباحث پیشرفته در تجارت الکترونیکی سیار

  3

  48

  48

  __

  __

  29

  مباحث پیشرفته در هوش تجاری و داده کاوی

  3

  48

  48

  __

  __

  30

  مباحث پیشرفته در سرویس های توری

  3

  48

  48

  __

  __

  31

  مباحث پیشرفته در مهندسی سیستمهای تجارت الکترونیکی

  3

  48

  48

  __

  __

  32

  مباحث پیشرفته در امنیت تجارت الکترونیکی

  3

  48

  48

  __

  __

  33

  مباحث پیشرفته در بازاریابی الکترونیکی

  3

  48

  48

  __

  __

  34

  مباحث پیشرفته در محاسبات فراگیر

  3

  48

  48

  __

  __

35

شبکه های بی سیم و سیار

  3

  48

  48

  __

  __

36

مدلهای گرافی احتمالی

  3

  48

  48

  __

  __

37

شناسایی الگو

  3

  48

  48

  __

  __

38

شبکه های عصبی

  3

  48

  48

  __

  __

39

بینایی ماشین

  3

  48

  48

  __

  __

40

پردازش زبانهای طبیعی

  3

  48

  48

  __

  __

41

سیستم های توزیع شده

  3

  48

  48

  __

  __

42

هوش مصنوعی توزیع شده

  3

  48

  48

  __

  __

43

رایانش فراگیر و خودمختار

  3

  48

  48

  __

  __

44

رایانش ابری

  3

  48

  48

  __

  __

45

الگوریتم های متاهیوریستیک

  3

  48

  48

  __

  __

46

سیستم های دینامیکی

  3

  48

  48

  __

  __

47

فرایندهای احتمالی

  3

  48

  48

  __

  __

48

تئوری فازی و کاربرد آن

  3

  48

  48

  __

  __

49

مدلها و تکنیک های تصمیم گیری

  3

  48

  48

  __

  __

50

اقتصادسنجی 1

  3

  48

  48

  __

  __

51

  مباحث ویژه (1)

  3

  48

  48

  __

  __

52

  مباحث ویژه (2)

 3

  48

  48

  __

  __

53 تحلیل‌ها و سیستم‌های داده‌های حجیم  3  48  48   __   __

 

ب- آزمون جامع

دانشجویانی که کلیه دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند می توانند در آزمون جامع که بصورت کتبی و شفاهی برگزار می گردد شرکت نمایند . این آزمون از محتویات دروس دکتری (حداقل 3 درس) دانشجو انجام شده و دانشجو حداکثر دوبار می تواند در آن شرکت نماید. جزئیات و شرایط برگزاری آزمون مطابق  ضوابط می باشد.

ج- مرحله پژوهش

دانشجویانی که در امتحان جامع پذیرفته می شوند، در مرحله تدوین رساله ثبت نام می کنند. تعداد کل واحدهایی که دانشجو در مرحله تدوین رساله به نام واحد پروژه تحقیقاتی می بایست اخذ کند 21 واحد می باشد. واحدهای رساله لزوما به معنی تصویب و قبول رساله نیست و ارزیابی رساله مطابق با آیین نامه دوره دکتری انجام می شود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.14017.33624.fa.html
برگشت به اصل مطلب