دانشکده مهندسی صنایع- برنامه 8 ترمه (کارشناسی)
برنامه 8 ترمه (مقطع کارشناسی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مصوبات آموزش کارشناسی (برنامه پیشنهادی ۸ ترمه -  تذکرات)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.17055.43600.fa.html
برگشت به اصل مطلب