دانشکده مهندسی صنایع- کارآموزی
جذب کارآموز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/4/12 | 

AWT IMAGE

دانشجویان عزیزی که در مبحث ذیل از توان خوبی برخوردار هستند، فرصت کارآموزی و کسب تجربه جدی در نفت پاسارگاد را می‏توانند داشته باشند.

      ۱-  پویایی سیستم

     ۲-  الگوهای برنامه ریزی خطی

علاقمندان از طریق ارسال نامه الکترونیکی به آقای دکتر شفیعا omidshafiaiust.ac.ir  یا omidshafiagmail.com اطلاع دهند.

آموزش کارشناسی دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.17258.46098.fa.html
برگشت به اصل مطلب