دانشکده مهندسی صنایع- کارآموزی
جذب کارآموز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/24 | 

AWT IMAGE

به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه و با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های دانشی و پژوهشی مراکز آموزش عالی، این شرکت (گروه خودروسازی سایپا) آمادگی خود را جهت پذیرش کارآموز (مطابق جدول بند ب) و همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه مطابق محورهای ذیل را دارد.

الف) محورهای پژوهشی / تحقیقاتی/ پایان نامه

فنی مهندسی

 • طراحی مدل و عارضه یابی برنامه ریزی تولید و توزیع بهینه محصول
 • طراحی و الگوسازی جهت جایگزین نمودن مواد مصنوعی و غیرفلزی جدید بجای آهن، فولاد و ... در فیکسچرها و تجهیزات
 • مطالعه تجارب جهانی در مواجه با موانع توسعه و بهبود کیفیت محصول
 • طراحی الگوی مدیریت نوین شبکه تامین در صنعت خودرو
 • طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری گپ های بدنه فلزی با استفاده از روش Image Procession
 • روش های نوین در اتوماسیون و استفاده از تکنولوژی وایرلس
 • بررسی و طراحی روش محاسبه فرسودگی و کاهش انرژی در تجهیزات حمل و نقل

مدیریت و منابع انسانی

 • تحلیل لکانه های خارجی و داخلی پیش روی صنعت خودرو در ایران ( با رویکرد آینده پژوهی)
 • آینده پژوهی در حوزه منابع انسانی (آموزش، خدمات رفاهی، سلامت و ...)
 • طراحی و مدل سازی روش های نوین آموزش در سازمان

مالی و اقتصادی/ محیط زیست/ بازاریابی و فروش

 • طراحی الگوی تامین مالی صنعت خودرو در اقتصاد ایران
 • بررسی الزامات و چالش های اقتصاد سبز در صنعت خودروسازی
 • طراحی الگوی بازاریابی داخلی و خارجی محصولات صنعت خودرو بررسی تجارب جهانی در مواجهه با موانع صادرات محصول

ب) ظرفیت کارآموزی:

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.17258.50023.fa.html
برگشت به اصل مطلب