دانشکده مهندسی صنایع- برنامه زمانبندی سخنرانی اساتید
برنامه زمانبندی سخنرانی نیمسال تحصیلی 981

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/24 | 
AWT IMAGE برنامه زمان‌بندی سخنرانی اعضای هیأت علمی دانشکده در نیمسال تحصیلی اول 99-98 AWT IMAGE
 

ردیف

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

زمان- مکان

1

دکتر میرسامان پیشوایی
 

چگونه نوآوری باز برنامه‌ریزی زنجیره تأمین را متحول می‌کند؟

How open innovation can change the
?  supply chain planning 

دوشنبه 98/07/15

ساعت 15- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

2 دکتر عمران محمدی آشنایی با مهندسی مالی و چشم‏‌اندازهای توسعه آتی آن در ارتباط با سایر گرایش های مهندسی صنایع
Introduction to financial engineering and its future development prospects, related to interdisciplinary areas with industrial engineering​

دوشنبه 98/07/22

ساعت 15- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

3

دکتر سعید میرزامحمدی

روندهای پیش‌روی اقتصاد جهان
و ساختار اقتصاد ایران
Global Economic Trends
and Iran Economic Structure
 

دوشنبه 98/07/29

ساعت 15- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

4 دکتر روزبه قوسی
مهندس علی چگینی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده صنایع)

کاربرد داده کاوی در مهندسی سلامت و ارگونومی
Data mining application in
Health Care Engineering & Ergonomics
 

دوشنبه 98/08/13

ساعت 15- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

5 دکتر عمران محمدی آشنایی با تحلیل تکنیکال و چشم‌اندازهای پیش رو
Introduction to technical analysis and its future prospects​

دوشنبه 98/08/20

ساعت 15- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

6

دکتر محمدرضا رسولی

علوم داده در هوشمندسازی مدل های کسب و کار شبکه ای
Data science to support intelligent networked business models
دوشنبه 98/08/27
ساعت 15- َ 13:30
سالن شهید شهبازی

7 دکتر روزبه قوسی
دکتر رسول نورالسناء

مهندس مجتبی صفری (دانشجوی کارشناسی ارشد )

داده کاوی در ورزش

Data Mining in Sports

شنبه 98/09/16
ساعت 14:30-13
سالن شهید شهبازی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.18279.57469.fa.html
برگشت به اصل مطلب