دانشکده مهندسی صنایع- اعضاء هیات علمی
خوش آمدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

به پایگاه صفحات شرح حال علمی اساتید خوش آمدید. لطفا عضو مورد نظر را از بین اعضای هیات علمی انتخاب نمایید.

گروه مهندسی صنایع (بهینه‌سازی سیستم‌ها و مهندسی مالی)

دکتر محمدسعید

جبل‌عاملی 

   دکتر سید جعفر سجادی

  دکتر فرناز برزین‌پور

دکتر مهدی حیدری

دکتر احمد ماکوئی

دکتر محمدرضا محمدعلیها

دکتر عمران محمدی

دکتر روزبه قوسی

  

گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین 

دکتر ابراهیم تیموری

دکتر کامران شهانقی

مهندس غلامحسین خالقی

مهندس مجتبی ثقفی ‏نیا

 

 دکتر محمدرضا غلامیان

دکتر محمد محمدپورعمران

دکتر سید مهدی حسینی مطلق

دکتر سعید یعقوبی


گروه مهندسی سیستم‌های هوشمند (مهندسی سیستم و تجارت الکترونیکی)

دکتر مهدی غضنفری

دکتر علیرضا علی‏ احمدی 

دکتر محمد فتحیان

دکتر سعید میرزامحمدی

دکتر میرسامان پیشوایی

دکتر هادی صاحبی

دکتر محمدرضا رسولی

دکتر بابک امیری

     

  دکتر وحید خطیبی

(عضو همکار)

  دکتر احسان دهقانی 

 

 

گروه مدیریت بهره‌وری و پروژه

دکتر مصطفی جعفری

دکتر علیرضا معینی

دکتر سیامک نوری 

 دکتر محمد مهدوی مزده

 

 

دکتر عبدالرحمن حائری

دکتر سیدفرید قنادپور

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.5318.5839.fa.html
برگشت به اصل مطلب