دانشکده مهندسی صنایع- اخبار عمومی
امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین کانون دانش‌آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی صنایع و شرکت پافکو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/1 | 
پس از تصمیم شورای مرکزی کانون دانش‌آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی صنایع  و پیرو تشکیل کمیته توسعه مهارت و سمینارها و گروه‌های مرتبط با آن تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین کانون دانش‌آموختگان و اساتید و شرکت پژوهش آفرین فردا (پافکو) نهایی گردید که در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ با حضور دکتر علی اکبر رسولی مدیرعامل پافکو و دکتر علیرضا حاجی جباری دبیر کانون منعقد گردید. 
امید است این اقدام با همکاری و مشارکت همه جانبه اعضای فرهیخته کانون اعم از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان ، بتواند به گام موثری در راستای تعالی و رشد جامعه کاری و دانشگاهی مبدل گردد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5324.65089.fa.html
برگشت به اصل مطلب