دانشکده مهندسی صنایع-  اخبار و اطلاعیه های آموزشی
عناوین و زمان برگزاری سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد در مهر ماه ۱۴۰۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 

عناوین و زمان برگزاری سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد در مهر ماه ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می‌گردد. 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

عنوان سمینار

نام استاد سمینار

زمان و تاریخ ارائه

محل لینک سمینار

۱ سعید صرافزاده جهرمی انقلاب صنعتی و پیشامدهای شغلی و سیاست گذاری برای تحول مبتنی بر انقلاب صنعتی چهارم دکتر علی احمدی ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
ساعت ۱۴
 
https://meetingvc.iust.ac.ir/
۲ امیر سلیمانی مروری بر مدلهای طراحی شبکه خدمات دکتر پیشوایی ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
ساعت ۱۱
 
https://meetingvc.iust.ac.ir/
۳ علیرضا زمانی شناسایی و مقایسه انواع روش های آزمون بر خط جهت ارزیابی آموزش های الکترونیکی دکتر علی احمدی ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

ساعت ۸

 
https://meetingvc.iust.ac.ir/
۴ ایمان حاجی بابایی مطالعه فضای قیمت گذاری در حوزه بازاریابی دیجیتال با تاکید بر مزایده آنی دکتر فتحیان ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
ساعت ۱۱:۳۰
 
https://meetingvc.iust.ac.ir/
۵ بهزاد راحتی برنامه‌ریزی زنجیره تأمین محصولات پیچیده با تمرکز بر شرایط عدم قطعیت دکتر جبارزاده ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
ساعت ۱۸:۱۵
 
https://meetingvc.iust.ac.ir/
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5325.64858.fa.html
برگشت به اصل مطلب