دانشکده مهندسی صنایع-  اخبار و اطلاعیه های آموزشی
عناوین و زمان برگزاری سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد (بهمن ماه ۱۴۰۱)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/16 | 
عناوین و زمان برگزاری سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می‌گردد. 
 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

عنوان سمینار

نام استاد سمینار

زمان و تاریخ ارائه

محل ارائه

۱

زهره نصر آزادانی 

بررسی روش‌ها و مدل‌های بکارگیری بازی گونگی در تبدیل دانش نهان به اشکار در نظام های مدیریت دانش

دکتر فتحیان

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

ساعت۱۱

meeting.iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5325.70446.fa.html
برگشت به اصل مطلب