دانشکده مهندسی صنایع-  اخبار و اطلاعیه های آموزشی
عناوین و زمان برگزاری سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد (بهمن ماه ۱۴۰۲)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/19 | 

عناوین و زمان برگزاری سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد در بهمن ماه ۱۴۰۲ به شرح ذیل اعلام می‌گردد.  
 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

عنوان سمینار

نام استاد سمینار

زمان و تاریخ ارائه

محل ارائه

۱ شهرزاد صادقی القلندیس مطالعه و بررسی چالش‌های حقوقی تجارت الکترونیکی
در کشور ایران
دکتر فتحیان

۱۴۰۲/۱۱/۲۶

ساعت ۱۰:۳۰

http://meeting.iust.ac.ir/

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5325.77199.fa.html
برگشت به اصل مطلب