دانشکده مهندسی صنایع-  اخبار و اطلاعیه های آموزشی
عناوین و زمان برگزاری سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد (اسفند ماه ۱۴۰۲)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/12 | 

عناوین و زمان برگزاری سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد در اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح ذیل اعلام می‌گردد.  
 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

عنوان سمینار

نام استاد سمینار

زمان و تاریخ ارائه

محل ارائه

۱ روژین وفایی مروری بر مطالعات صورت گرفته در رابطه با تحلیل پوششی داده‌ شبکه‌ای (Network DEA) جهت ارزیابی عملکرد
واحدهای صنعتی
دکتر غلامیان ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

ساعت ۱۵

http://meeting.iust.ac.ir/
۲ احمدرضا کیان ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR - مطالعه موردی صنعت نیروگاهی در گروه مپنـا دکتر قنادپور ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
ساعت ۱۰
http://meeting.iust.ac.ir/
۳ غزل ریاحی مروری بر مطالعه زنجیره تأمین پلاکت در بحران دکتر
 حسینی‌مطلق

۱۴۰۲/۱۲/۱۵

ساعت ۱۵

http://meeting.iust.ac.ir/

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5325.77431.fa.html
برگشت به اصل مطلب