دانشکده مهندسی صنایع- آئین نامه ها و مصوبات
مصوبات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مصوبات آموزش کارشناسی (برنامه پیشنهادی ۸ ترمه تذکرات)

• • • •
مقطع تحصیلات تکمیلی

• • • •
مقطع کارشناسی 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5336.5878.fa.html
برگشت به اصل مطلب