دانشکده مهندسی صنایع- مهندس غلامحسین خالقی
شرح حال علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   AWT IMAGE

مهندس غلامحسین خالقی

مشخصات فردی
تخصص:کارشناس ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

سال تولد: 1344

محل و سال اخذ مدرک: ایران 1369

رتبه علمی: مربی

شماره داخلی:5064 - 7322

websit: ie.iust.ac.ir/khaleghi       E-mail: khaleghi AT iust.ac.ir

زمینه های تحقیقاتی
  • مطالعات فنی و اقتصادی طرح تولیدی و خدماتی
  • برنامه ریزی راهبردی سازمان ها و موسسات تولیدی و خدماتی
  • ارزیابی عملکرد سازمان ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی
  • روش های تولید و ماشین های افزار
تحصیلات
لیسانس: مهندسی صنایع - تولید صنعتی

فوق لیسانس: مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

سوابق اجرایی در دانشگاه
• مدیر اجرایی مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و سیستمها طی سالهای 1371 لغایت 72 (بمدت 2 سال)

• مدیر آموزش دانشکده صنایع طی سالهای 1372 لغایت 1377 (بمدت 5 سال)

• دبیر اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص از سال 1374 ادامه دارد

• سرپرست کارگاههای گروه آموزشی تولید صنعتی از سال 1377 لغایت 1391(14 سال)

• مدیر دفتر آموزشهای آزاد دانشکده صنایع از سال 1381 لغایت 1385(بمدت 4 سال)

• مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه از سال 1385 لغایت 1392

• سرپرست دفتر طرحهای کلان ملی دانشگاه از سال 1392 (ادامه دارد)

سوابق آموزشی (تدریس)
-طراحی ایجاد صنایع

- روشهای تولید

- طراحی کسب و کار راهبردی

-کارگاه ماشین های افزار

جزوات
· کتابچه راهنمای دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

· گزارش عملکرد دانشکده مهندسی صنایع در سالهای مختلف

· برنامه دانشکده مهندسی صنایع در ایران 1400

· گزارش برآورد نیازهای فیزیکی دانشکده برای احداث ساختمان جدید دانشکده مهندسی صنایع

· جزوه دانشکده مهندسی صنایع در هفتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه

· گزارش برآورد قیمت تمام شده هر دانشجو (نوبت دوم)

· گزارش برآورد قیمت تمام شده در کارگاه ماشین‌های افزار

· طراحی استقرار ماشین آلات کارگاه ماشینهای افزار و جابجائی ماشین‌آلات

· طرح ساماندهی قراردادهای آموزشی دانشکده صنایع

· جزوه آشنائی با دوره‌های آزاد دانشکده مهندسی صنایع

· گزارش تحلیلی عملکرد کمیسیون بررسی موارد خاص یکساله/ پنج ساله

· بهبود و نوسازی کارگاه ماشین‌های افزار دانشگاه

مقالات
1- طراحی مکانیزم ارزیابی عملکرد و پایش استراتژیک فروشگاه های زنجیره ای با رویکرد کارت امتیازی متوازن -کنفرانس ملی مدیریت -اردیبهشت 1386

2- ارائه مدل ارزیابی و طراحی کارکرد های استراتژیک برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی در یک بنگاه تولیدی - پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - تیرماه 1386

3- هزینه یابی بر مبنای هدف و استراتژی مدیریت هزینه در شرکت های خودرو سازی - اولین کنفرانس ملی مدیریت اجرایی

4- شناسائی و الویت بندی الترناتیو های مؤثر در توانمند سازی بخش خصوصی توسط سازمان های توسعه ای به روش topsis (مطالعه موردی سازمان های توسعه ای وابسته به وزارت صنایع و معادن) - سیزدهمین کنفرانس بین امللی مدیریت

5- تحلیل تأثیر متقابل عوامل مؤثر بر رفتار سود آوری در بنگاه های خرده فروشی (مطالعه مورد فروشگاه های زنجیره ای شهروند) - علمی پژوهشی مدیریت فردا - شماره 20 زمستان 1387

6- ارزیابی فضای کسب و کار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن - علمی پژوهشی - نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تابستان 1389

7- تحلیل چند معیاری فازی و ارزیابی عملکرد سازمان های توسعه ای وزارت صنایع و معادن در حمایت از بخش خصوصی - علمی پژوهشی - مدیریت صنعتی شماره 13 پائیز 1389

8- ارائه چارچوبی راهبردی در راستای طراحی سیستم آموزش الکترونیکی کار آفرین - علمی پژوهشی - مطالعات مدیریت راهبردی شماره 4 زمستان 1389

9- تحلیل روابط علی شاخص های توسعه ای علم و فناوری در بخش خصوصی صنعتی به کمک فرایند تحلیل مسیر - علمی پژوهشی - سیاست علم و فناوری شماره 4 زمستان 1390

10- تعیین روابط علی - معمولی شاخص های توسعه ای علم و فناوری دانشگاه ها مبتنی بر مدل سازی ساختاری تفسیری و نقشه شناختی خاکستری با رویکرد کارت امتیازی متوازن علمی پژوهشی مطالعات کمی در مدیریت سال پنجم- شماره دوم تابستان 1393

11- Artificial neural network model for predicting the rate of value added in the manufacturing sector knowledge based on the uncertainty of regression based parameter grey, Jafari-Eskandari, Aliahmadi, Khaleghi, Mozafari,Chemical and process engineering 2014,36(2),415-426.

12-A robust opimisation approach for the milk run problem with time windows with inventory uncertainty: an auto industry supply chain case study, Jafari-Eskandari, Aliahmadi, Khaleghi, Int.J.Rapid Manufacturing, Vol.1,No.3, 2010,334-347.

طرح های صنعتی و تحقیقاتی
ردیف عنوان پروژه مطالعاتی نام سازمان تاریخ
1 افزایش کارائی خط تولید رینگ سواری شرکت قطعات اتومبیل ایران 73-72
2 طرح بازسازی لکوموتیوهای G-12 راه‌آهن جمهوری اسلامی راه آهن جمهوری اسلامی 73-72
3 تعیین مکانیزمهای افزایش بهره‌وری در صنایع پیچ و مهره کشور وزارت صنایع 74-73
4 تعیین مکانیزمهای افزایش بهره‌وری در صنایع شیرآلات بهداشتی و ساختمانی وزارت صنایع 74-73
5 طراحی و ساخت دستگاه قوس تراشی بکمک ماشین تراش دانشگاه علم و صنعت 73-72
6 بررسی وضعیت گذشته، حال و آینده صنعت پتروشیمی (15 محصول) وزارت بازرگانی 75-74
7 مطالعات فنی اقتصادی طرح احداث کارخانه روغن کشی خوزستان شرکت روغن کشی خوزستان 76-75
8 بررسی آثار اجتماعی مخابرات در توسعه (توسعه روستائی) مرکز تحقیقات مخابرات 76-75
9 تدوین تکنولوژی و تهیه طرح مطالعات فنی اقتصادی شیرهای بزرگ نفتی سازمان گسترش

(شرکت تجهیزات صنایع نفت و گاز)

76-75
10 مطالعات فنی اقتصادی طرح شیرهای توپی سازمان گسترش

(شرکت تجهیزات صنایع نفت و گاز)

76-75
11 طرح استقرار و سیستم حمل و نقل کابلهای مرکب نوری وزارت نیرو 77-76
12 سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه طرح احداث کارخانه تولید کابلهای مرکب نوری وزارت نیرو 77-76
13 برنامه‌ریزی استراتژیک و تعیین اولویت‌های صنایع پلاستیک کشور وزارت صنایع 77-76
14 ارزیابی آموزشهای فنی و حرفه‌ای در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 79-78
15 طراحی برنامه دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران در 1400 دانشکده مهندسی صنایع 78-77
16 طراحی خط تولید شیرهای گازی 2/1 شرکت آسال آرا 80-79
17 مطالعات فنی و اقتصادی تولید دولومیت شرکت آسال آرا 81-80
18 طراحی و تهیه شناسنامه تحلیلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 79-78
19 طراحی برنامه پنج ساله فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 80-79
20 مطالعات فنی و اقتصادی طرح تولید فرآورده‌های لبنی اردبیل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 80-79
21 مطالعات فنی و اقتصادی احداث فروشگاههای جدید شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 81-80
22 طرح استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات کارگاه ماشین های افزار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی صنایع 81-80
23 بازشناسی رسالت سازمان صدا و سیما سازمان صدا و سیما 81-80
24 طراحی نظام جامع آموزش و برنامه‌ریزی استراتژیک آموزش کارکنان سازمان صدا و سیما سازمان صدا و سیما 81-80
25 طراحی استراتژیهای توسعه آموزش عالی بخش رسانه‌ای کشور با تاکید بر تامین نیازهای بلندمدت و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان صدا و سیما سازمان صدا و سیما 82-81
26 طراحی نظام آموزشهای بلند مدت تامین و تربیت نیروی انسانی برای دانشگاه علوم و فنون رسانه‌ای سازمان صدا و سیما 85- 81
27 برنامه‌ریزی استراتژیک برای تولید در کلاس جهانی در شرکت باتری سازی نیرو شرکت باتری سازی نیرو 83-82
28 شناسائی عوامل موثر در رقابت پذیر نمودن بخش صنعت و معدن کشور وزارت صنایع 83-82
29 طراحی چشم انداز، ماموریت شرکت شهروند شرکت شهروند 84-83
30 طراحی برنامه راهبردی 5 ساله آتی شرکت شهروند شرکت شهروند 85-84
31 بررسی راهکارهای توانمندسازی بخش خصوصی وزارت صنایع 86-85
32 بازنگری برنامه راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 88-87
33 طراحی بانک ایده دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 86-88
34 آسیب شناسی وضعیت موجود شرکت پتوشیمی سپاهان شرکت پتروشیمی سپاهان 93-92
35 طراحی و تدوین مطالعات فنی و اقتصادی  معادن مختلف  توسن کشف 93-92
36 طراحی و تدوین مطالعات فنی و اقتصادی بیش از 20 طرح سرمایه گذاری شرکت توسن کشف 94-93
37 طراحی و تدوین توسعه برنامه راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 94
38 شناسایی و تحلیل فرصت ها و تهدیدات صنعت گاز کشور انستیتو توربین گاز

96

39 طراحی نقشه راه توسعه فنآوری توربین گاز 25 مگاواتی انستیتو توربین گاز 97-96
40 طراحی و تدوین برنامه راهبردی انستیتو توربین گاز انستیتو توربین گاز

96

41 طراحی و تدوین سند راهبردی دانشگاه اردکان دانشگاه اردکان 97
42 طراحی و تدوین سند راهبردی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور

98-97

43 طراحی نظام آموزش کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران  دانشگاه علم و صنعت ایران 98
44 طراحی کسب و کار آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون کشورهای آب وزارت نیرو

98

45 طراحی مدل کسب و کار و ارائه پورتفلیوی محصولات انستیتو توربین گاز انستیتو توربین گاز 99-98

برگشت به فهرست اعضای هیات علمی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.5377.5918.fa.html
برگشت به اصل مطلب