دانشکده مهندسی صنایع- دکتر روزبه قوسی
شرح حال علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

" دکتر روزبه قوسی "

دانشیار

عضو گروه مهندسی صنایع

Email : ghousi AT iust.ac.ir

تلفن : ۵۰۷۴-۷۳۲۲
«گوگل اسکولار »
آزمایشگاه مجازی

 

AWT IMAGE

AWT IMAGEسوابق آموزشیAWT IMAGE

تحصیلات دانشگاهی

دکترای مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

زمینه های تخصصی وتحقیقاتی

۱- مهندسی سلامت

۲-مدل سازی فازی در حوزه های مهندسی صنایع

۳- کاربرد داده کاوی در حوزه های مهندسی صنایع

۴- مدلسازی زنجیره های تأمین پایدار

۵- عارضه یابی واحدهای صنعتی

۶- قابلیت اطمینان انسان

سوابق شغلی

۱-معاون آموزشی پردیس دانشگاهی
۲- مدیر امور دانشجویان 
۳- مدیر دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه

۴- رئیس دفتر حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

۵- معاون آموزشهای آزاد دانشکده مهندسی صنایع

۶- مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع

۷- مدیر اجرایی دانشکده مهندسی صنایع

۸- مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه 

۹- دبیر کمیته بهبود روشها و سیستمهای اداری دانشگاه 

۱۰- مدیر آموزش کارشناسی دانشکده مهندسی صنایع 
۱۱ - مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع 

۱۲- مدیر دفتر دانشکده مهندسی صنایع
AWT IMAGE سایر سوابق آموزشی و پژوهشی:
- عضو شورای عالی حفاظت فنی کشور

سوابق تدریس دانشگاهی

AWT IMAGE  نام دروس تدریس شده :

۱- مقطع کارشناسی:

۱- ارزیابی کار و زمان (زمان سنجی)
۲- مهندسی فاکتورهای انسانی
۳- مهندسی سلامت، ایمنی و محیط زیست

۲- مقطع  تحصیلات تکمیلی:
۱- قابلیت اطمینان انسان (مهندسی صنایع)

۲- مهندسی فاکتورهای انسانی پیشرفته (مهندسی صنایع)

۳- عارضه یابی واحدهای صنعتی (مهندسی صنایع)
دوره های کوتاه مدت:
۱- دوره مدیریت کارخانه- سازمان مدیریت صنعتی

۲- دوره ارزیابی سریع کارخانه- انجمن مهندسی صنایع

۳- دوره آشنایی با روشهای داده کاوی- شهرداری شهر اصفهان

AWT IMAGEسوابق پژوهشیAWT IMAGE

مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC )

۱-Ramin ghoirbani, Rouzbeh Ghousi, Predictive data mining approaches in medical diagnosis: A review of some diseases prediction, International Journal of Data and Network Science, ۲۰۱۹.

۲- R Ghousi, M Khanzadi, K Mohammadi Atashgah, "A FLEXIBLE METHOD OF BUILDING CONSTRUCTION SAFETY RISK ASSESSMENT AND INVESTIGATING FINANCIAL ASPECTS OF SAFETY PROGRAM", Iran University of Science & Technology, ۲۰۱۸ . 

۳-Ahmad Makui, Rouzbeh Ghousi, Saeid Zhalefruzan, "A multi objective model for maximizing immunogenicity level of vaccination while minimizing cost and extra-immunization", Journal of Mathematical Modeling, ۲۰۱۸. 

۴- Seyedeh Gelareh Emami, Mohammad Saeedi Mehrabad, Rouzbeh Ghousi, "Developing Goodson’s model for rapid performance assessment of emergency department", Journal of Industrial and Systems Engineering, ۲۰۱۸.                                                                       

۵-M Ghoddousi Mohammadi, R Ghousi, M Heydari, " USING A FORESIGHT MODEL TO DETERMINE RESEARCH PRIORITIES FOR INDUSTRY MANAGERS", Majallah-i Amuzih-i Muhandisi-i Iran, ۲۰۱۸.   

۶-A.Badami, R.Ghousi, M. Saidi Mehrabad, Using Datamining Technologies in Providing Knowledge for Decision Support System (Case Study: Tehran Bus TransPortation System), Journal of Transportation Engineering, Volume۱۰, ۲۰۱۸.

۷-A.Taherkhani Kadkhodaee, M. Pouromran, R. Ghousi, A Model of Port-hinterlamd Rreight network by location Distribution centres (Case study of IRAN),  Journal of Transportation Research, ۲۰۱۸.

۸- Integration of Data Mining and Stochastic Dynamic Programming to Present a Research Framework for After-sales Service, JAMIEMT, ۲۰۱۴

۹- Total Rapid Assessment (TRA) A comprehensive Method for Rapid Plant Assessment, JAMIEMT, ۲۰۱۴

۱۰- An approach for accident forecasting using Fuzzy Logic rules (case mining of lift truck accident forecasting in one of the car manufacturers in Iran), IJIEPR, ۲۰۱۲

۱۱- Noise Pollution Evaluation method for Identifying the Critical Zones in Tehran, IJER, ۲۰۱۲

 

۱۲- پیش بینی امکان رخداد حوادث با رویکرد منطق فازی بمنظور مدیریت بر حوادث در قالب سیستم پشتیبان تصمیم، مجله مدیریت فردا، ۱۳۹۱

۱۳- اندازه گیری و مدل سازی تراز معادل صدا (Leq)  و تعیین نقاط بحرانی از نظر آلودگی صوتی (مطالعه موردی در یک کارخانه خودروسازی)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، ۱۳۸۶

۱۴- آلودگی صوتی، اثرات و زیان های ناشی از آن، مجله پیام ایمنی ، ۱۳۸۵

۱۵- ارایه مدل کاربردی آموزش موثر ایمنی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران وابسته به فرهنگستان علوم مهندسی، ۱۳۸۵

۱۶- مدلسازی و  اندازه گیری میزان تراز معادل صدا در معابر شهر تهران و بررسی کلی موانع صوتی، فصلنامه انجمن مهندسین عمران ایران (اساس)، ۱۳۸۳

۱۷- روشهای کنترل صدای ناشی از ترافیک، مجله پژوهشی شهرداریها،۱۳۸۲

۱۸- بررسی و امکان سنجی نصب موانع صوتی در بزرگراهها و معابر شهر تهران، مجله پژوهشی شهرداریها، ۱۳۸۱

۱۹- بررسی اصول کاربردی کنترل صدا در صنعت و بزرگراهها، مجله انجمن مهندسین عمران ایران، ۱۳۷۸

۲۰- بررسی تنش های گرمایی بر روی کارگران صنایع ریخته گری و ذوب فلزات، مجله انجمن ریخته گران، ۱۳۷۷

۲۱- حمل و نقل مکانیکی، مجله انجمن ریخته گران، مجله انجمن ریخته گران، ۱۳۷۷

۲۲- حمل و نقل مکانیکی، ایمنی جرثقیل و نوار نقاله ها، مجله انجمن ریخته گران، ۱۳۷۶

۲۳- بررسی صنایع از دیدگاه ایمنی و بهداشت صنعتی، مجله انجمن ریخته گران، ۱۳۷۶

۲۴- صداخفه کن های الکترونیکی، مجله  صنعت و ایمنی، ۱۳۷۵

مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی

۱- تجزیه و تحلیل آماری و داده کاوی بر روی بیماران قلبی، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ۱۳۹۳

۲- ارائه نمودار جزیان فرآیند تولید ناب در جهت ذخیره ی انرژی، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها،۱۳۹۲

۳- بهبود و توسعه ارزیابی سریع کارخانه ( مورد مطالعه کارخانه های تولید لوازم خانگی)، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ۱۳۹۲

۴- شبیه سازی فرآیند تولید توان در توربین های گازی محوری به منظور افزایش بازده، ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ۱۳۹۲

۵- ارائه یک رویکرد برنامه‌ریزی تولید ادغامی با اهداف کمینه کردن سود و بیشنه نمودن ثبات تولید: مدل سازی و کاربرد واقعی، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ۱۳۹۲

 ۶- ارایه‏ی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری با استفاده از تکنیک های داده کاوی در واحد خدمات پس از فروش یک شرکت خودروسازی ایرانی، نهمین کنفرانس بین‏المللی مهندسی صنایع، ۱۳۹۱

 ۷-  Application of Data Mining Techniques in Drug Consumption Forecasting to Help Pharmaceutical Industry Production Planning, IEOM, Turkey, ۲۰۱۲

۸- رتبه بندی سالنهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا براساس معیارهای آلودگی صدا و با رویکرد داده کاوی، اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا، ۱۳۹۱

۹- رتبه بندی سطح کیفیت زندگی بر اساس شاخص های آلودگی هوا و صدا در مناطق مختلف تهران، اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا، ۱۳۹۱

۱۰- نقش داده کاوی در تجزیه و تحلیل آلاینده های محیطی به منظور دستیابی به یک سیستم پشتیبان تصمیم، اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا، ۱۳۹۱

۱۱- پیش بینی بروز خرابی و بررسی ارتباط بین خرابی های باراول با باردوم با استفاده از تکنیکهای داده کاوی مورد کاوی یکی از خودروسازی های داخلی، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ۱۳۹۰

۱۲- شبیه سازی گسسته پیشامد یک داروخانه درایران و بهینه سازی سیستم پاسخ دهی به مشتری، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ۱۳۹۰ا

۱۳-  Applying Data Mining Methods (Association Rules and K-Means Algorithm) in Accident Analysis  (Case Mining for One of Iranian Industrial Units), ICBM, ۲۰۱۱

۱۴- Rapid Plant Assessment, A Case Study in Iranian Industries, ICBM, ۲۰۱۱

۱۵-  طراحی دیوار صوتی در ترمینال اتوبوس پارک وی تهران و تحلیل نتایج مدل انتشار صدا، اولین همایش ملی صوت (آکوستیک)،۱۳۸۸

۱۶-  انتخاب مدیریت پیمانکار با بهره گیری از مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) ؛ پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،۱۳۸۷

۱۷- دسته بندی بیمارستانهای شش منطقه مرکزی شهر تهران با تاکید بر آلودگی صوتی، همایش تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران،۱۳۸۶

۱۸- ارزیابی مراکز بهداشتی و درمانی توسط پایش زیست محیطی و نرم  افزار مدلساز با رویکرد آلودگی صوتی و ارایه راهکار کنترل، مطالعه موردی یکی از بیمارستانهای کشور، اولین همایش بین المللی مراکز تحقیق و توسعه صنایع معادن،۱۳۸۶

۱۹-  ارزیابی، مدلسازی و سنجش ترازهای صوتی ناشی از فرودگاه مهرآباد، کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، ۱۳۸۵

۲۰- بررسی میزان تراز معادل صدا در مناطق مختلف شهری با استفاده از اندازه گیری و مدلسازی ، کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، ۱۳۸۵

۲۱-  نرم افزار مدلساز و کاربرد آن در پایش های زیست محیطی شهر های بزرگ، همایش ملی آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت،۱۳۸۴

مشارکت در طرح های تحقیقاتی

  - پروژه تدوین اصول و ضوابط استفاده از دیوارهای صوتی در معابر و بزرگراه ها، شرکت کنترل کیفیت هوا، وابسته به شهرداری تهران،۱۳۸۱

 - الگوریتم بررسی و ارزیابی منطقه جهت تصمیم گیری در خصوص نصب موانع صوتی در معابر و بزرگراه ها، شرکت کنترل کیفیت هوا، وابسته به شهرداری تهران،۱۳۸۱
 - روشهای کنترل صدا در صنعت، شرکت کنترل کیفیت هوا وابسته به شهرداری تهران،۱۳۸۵

افتخارات کسب شده

- کسب رتبه سوم در رشته مقالات تخصصی در جشنواره مطبوعات در حوزه شهری، ۱۳۸۳
 - دریافت تقدیرنامه بابت ارسال چندین طرح به بانک ایده دانشگاه، ۱۳۸۷
 - کسب عنوان مدیر نمونه دانشگاه، ۱۳۸۷
 - دریافت عنوان کارشناس خبره دانشگاه، ۱۳۸۸

"برگشت به فهرست اعضای هیات علمی"

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.5396.5937.fa.html
برگشت به اصل مطلب