دانشکده مهندسی صنایع- کارمندان
اطلاعات تماس با کارمندان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

برای تماس با دانشکده از بیرون دانشگاه ابتدا با شماره دانشگاه ( ۵۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰) تماس برقرار نموده و آنگاه شماره داخلی را بگیرید، و یا با شماره ۷۳۲۲ و بلافاصله شماره داخلی را شماره‏ گیری نمایید.

 

  نام و نام خانوادگی 

          سمت

 شماره تماس 

 حوزه ریاست 

  رضا بیدی

دفتر دانشکده

 ۱- ۵۰۰۰ 

 R_bidiiust.ac.ir

رضا مرادی

جمعدار

  ۵۰۸۸

 moradiiust.ac.ir

  

   حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی  

 ژیلا هادیان  

- مدیر امور آموزش
- کارشناس کارشناسی ارشد مجازی و دکتری

 ۵۰۸۰ 

hadianjiust.ac.ir

مصطفی سوری

 کارشناس خدمات آموزشی
-نماینده آموزش در جلسات دفاعیه
-امور دستیاران اساتید
-نظارت بر برگزاری کلاس ها
-امور کار دانشجویی

۵۰۵۷
 

sooritiust.ac.ir

 زهرا علی‌صعی 

 کمک کارشناس خدمات آموزشی (کارشناسی)
انتخاب واحد-امور فارغ‌التحصیلی
- تطبیق دروس - امور کمیته منتخب

 ۵۰۸۲ 
 

alisayiust.ac.ir

 مهران کوشکی

 کارشناس خدمات آموزشی
اشتغال به تحصیل- انتخاب واحد- امور کارآموزی، پروژه پایانی و ارشد مستقیم- دوره کهاد (کارشناسی)

۵۰۵۹
 

 

kooshkiiust.ac.ir 

 

 رقیه حنفی‌زاده

کارشناس کلیه گرایش‌های کارشناسی ارشد و پردیس

 ۵۰۰۶

hanafyzadehriust.ac.ir

 

 حوزه پژوهش 

 فائزه شادالویی  

 کارشناس مسئول خدمات پژوهشی 

 ۵۰۰۳ 

shadalouiefiust.ac.ir

faeyzehshyahoo.com

 معصومه بلالی  

 کارشناس ارتباط با صنعت

 ۵۰۳۳ 

balaliiust.ac.ir

  ملیحه رجبی  

 مدیر وب سایت و قطب 

 ۵۰۶۵ 

rajabimaiust.ac.ir

  

 حوزه مرکز کامپیوتر 

عروجی

-

 ۵۰۸۶

 

حوزه کارگاه ها و آزمایشگاه ها

دکتر صدیقه شریفی 

 کارشناس مسئول و سرپرست
کارگاه ماشین‌افزار

 ۵۰۵۰ 

s_sharifiiust.ac.ir

 مهندس عبدالحسین محمدی 

 کارشناس آموزشی (کارگاه جوش)

 ۳۰۳۱

h_mohammadiiust.ac.ir

 مهندس سعید
خادمیان راوندی 

 کارشناس آموزشی 
(کارگاه ماشین‌افزار)

 ۵۰۹۶ 

khademianiust.ac.ir

 مهندس مجید پورمسگری  

 کارشناس آموزشی
 (کارگاه ماشین‌افزار)

 ۳۰۲۹ 

poormesgariiust.ac.ir

مهندس جواد فرهمندی

 کارشناس آموزشی
 (کارگاه ماشین‌افزار)

 ۳۰۲۹ 

jafarahmandigmail.com

 حمید حاجی‌علی‌اکبر  

تکنیسین و جمعدار (کارگاه جوش)

۳۰۳۲  
۰۹۱۲-۹۲۴۳۲۱۸

h_aliakbariust.ac.ir

علی‌اکبر یعقوب‌زاده

انباردار فنّی (کارگاه ماشین‌افزار)

۳۰۲۹-۳۰۳۰  

akbar۶۳۳۴gmail.com 

محمد هوسی

پشتیبانی و خدمات فنی 
(کارگاه ماشین‌افزار)

۳۰۲۹-۳۰۳۰  

havasiiust.ac.ir

عباس تیموری

 پشتیبانی و خدمات فنی
(کارگاه جوش)

۳۰۳۲  

a_teymoriiust.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5428.5953.fa.html
برگشت به اصل مطلب