دانشکده مهندسی صنایع- معرفی گرایش‌ها/سرفصل دروس
گرایشهای موجود در هر مقطع

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

<<با انتخاب گرایش مورد نظر در هر مقطع میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد ماهیت رشته و گرایش ، تعداد و توضیح واحدهای هریک را ملاحظه نمائید.>>

   کارشناسی مهندسی صنایع :
۱- برنامه درسی قدیمی مهندسی صنایع (۱۳۸۸)

  • • • • • • • • • • • • •

• رشته‌های کارشناسی ارشد:

      ۱- مهندسی صنایع:
         مهندسی صنایع- مهندسی مالی
         مهندسی صنایع-  سیستم‌های کلان 
         مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تامین  
         مهندسی صنایع- سیستم‌های اطلاعاتی
         مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی 
         مهندسی صنایع- مدیریت پروژه 
         مهندسی صنایع- مدلسازی سیستم‌ها و تحلیل داده
         مهندسی صنایع- روش‌های بهینه‌سازی
         مهندسی صنایع- سیستم‌های تولید و خدمات

۲-  مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک
۳- دریانوردی- بندر و کشتیرانی

  • • • • • • • • • • • • •

• رشته های  دکتری:

۱- مهندسی صنایع - صنایع

 ۲-مهندسی فنآوری اطلاعات - تجارت الکترونیک         
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.5766.5877.fa.html
برگشت به اصل مطلب